Turex 50 WP

För bekämpning av skadeinsekter på gurka, tomater och prydnadsväxter i växthus samt på kålväxter, kålrot och rova på friland. Minor use för följande växter: kummin, äppel, päron, sallad. I växthus: dill, persilja, paprika, äggplanta, rucola.
  • biologiskt alternativ vid bekämpning av fjärilslarver
  • lämpar sig också för ekologisk produktion
  • lämpar sig för IP-produktion

Aktiv substans

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai (stam GC-91) -bakterie 50 %

Egenskaper:

Turex 50 WP är ett biologiskt bakteriepreparat, som aktiveras i fjärilslarvernas tarmkanal. Skadeinsekterna blir utsatta för medlet efter att ha ätit av växtdelar på vilka det finns Turex. Den bästa effekten fås, då larverna är aktiva och äter väl. En större larv kräver en större mängd av medlet för att dö än en liten. Effekten hos preparatet blir synlig med ett par dagars fördröjning efter det att larven har blivit utsatt för bakterien. Turex WP 50 är även godkänt för användning vid ekologisk produktion. Vid behov förnyas behandlingen efter ungefär en vecka.

Effektivitet:

Turex har god effekt mot bl.a. följande fjärilslarver: kålfjäril (Pieris brassicae), rovfjäril (Pieris rapa), rapsfjäril ( Pieris napa), kålmal (Plutella xylostella), grönsaksfly (Lacanobia oleracea) och gammafly (Autographa gamma). Preparatet har ingen effekt mot andra arter av insekter. Om det förekommer andra skadeinsekter i beståndet använder man andra preparat för att bekämpa dessa.

Förhållanden vid besprutning:

Det lönar sig att undvika besprutning vid klart solsken, eftersom solens UV-strålning försvagar preparatets effekt. Det är alltså rekommendabelt att spruta medlet på kvällen eller på dagen vid molnigt väder. Om temperaturen vid besprutningsögonblicket är låg (under 15 grader) är fjärilslarverna passiva och man erhåller inte önskat resultat. Om besprutningsvattnets pH-värde överstiger 7, rekommenderas det att man till sprutlösningen tillsätter preparatet X-change.

Vattenmängd:

Med traktorspruta 200–600 l/ha,

med ryggspruta 6–9 l / 100 m2.

Karenstid:

3 dygn

Förpackning/partiförpackning:

1 kg / 1 st

Bruksanvisning

Växthus

Besprutning med tryckspruta eller kalldimspruta
Käyttömäärä: 
75 g / 1000 m2

Friland

Med tryckspruta
Käyttömäärä: 
0,8–1,2 kg/ha

Kummin

Käyttömäärä: 
1 kg/ha

Äple, päron

Käyttömäärä: 
1,5-2,0 kg/ha

Fruktgrönsaker

Käyttömäärä: 
0,05% lösning

Sallad på friland

Käyttömäärä: 
1 kg/ha
Can be used in groundwater area
Vihreälinja - osa tulevaisuutta

Varningar

S02-13-22

Minsta avstånd till vattendrag

0 m