Teppeki

För bekämpning av bladlöss i odlingar av äpple, päron, potatis och höstvete.
  • specialmedel för bekämpning av bladlöss
  • lämpar sig för IP-produktion
  • ofarligt för nyttoorganismerna på åkern
  • lång verkningstid

Aktiv substans

flonicamid 500 g/kg

Tuote kuuluu tehoaineryhmään 9C

Egenskaper:

Teppeki är ett modernt medel för bekämpning av bladlöss. Det har effekt endast mot bladlössen och är oskadligt för de andra insekterna på åkern. Medlet lämpar sig därför speciellt bra för den moderna IP-odlingen. Efter besprutningen tänger medlet in i växten och transporteras där uppåt och skyddar också de växtdelar som bildas efter besprutningen. Medlet har även en s.k. translaminär inverkan, vilket betyder det, att de bladlöss som befinner sig på undre sidan av bladet i skydd för sprutvätskan också blir bekämpade. Efter några timmar efter besprutningen upphör bladlössen att äta. Effekten hos besprutningen räcker till och med 4 veckor. Temperaturen har ingen inverkan på effekten hos preparatet, men man bör undvika att spruta vid mycket varmt väder.

Effektivitet:

Teppeki har effekt mot alla arter av bladlöss.

Vattenmängd:

Äpple och päron 200–1000 l/ha, potatis 200–500 l/ ha, höstvete 150–300 l/ha

Karenstid:

Äpple, päron och potatis 21 dygn, höstvete 28 dygn.

Behärskandet av resistens:

För förhindrande av uppkomst av resistenta stammar av bladlöss får det tillåtna antalet bruksgånger inte överstigas. Om det finns behov för ytterligare besprutningar måste man använda preparat, vilka till sin verkningssätt tillhör en annan grupp än Teppeki.

Förpackning/partiförpackning:

500 g / 10 st

Bruksanvisning

Äpple och päron

Bladlöss, såsom grön och röd äpplebladlus, röd päronbladlus Då skadegörarna kommer till beståndet före och efter blomning (BBCH 51–57 och 71–75) Max 3 behandlingar (sprutintervall ca 3 veckor)
Käyttömäärä: 
140 g

Potatis

Bladlöss, såsom persik-, getapels-, potatis- och brakvedsbladlus: Från knölbildningen fram till mognaden (BBCH 40–90). Max 2 behandlingar (sprutintervall ca 3 veckor)
Käyttömäärä: 
160 g

Höstvete

Bladlöss, såsom sädes-, havre- och grönstrimmig bladlus: Från axgången (1/4 av axet synligt) fram till mjölkmognaden (BBCH 53–73). Max 2 behandlingar (sprutintervall ca 3 veckor)
Käyttömäärä: 
100-140 g

Effekt

Skadedjur
Bekämpnings ändamål Effekt
Bladlöss 4
Can be used in groundwater area
Vihreälinja - osa tulevaisuutta

Varningar

Xn, R63, S 02-13-29-36/37-46

Regnbeständig

En timme efter behandlingen

Minsta avstånd till vattendrag

3 m