Sumi Alpha 5 FW

För bekämpning av skadeinsekter i åker- och trädgårdsodlingar.
  • säker effekt mot de flesta insekter
  • dödar och avskräcker insekterna
  • skonsamt för växterna
  • lämpar sig väl för tankblandningar

Aktiv substans

esfenvalerat 50 g/l

Tuote kuuluu tehoaineryhmään 3A

Egenskaper:

Sumi Alpha 5 FW är en synnerligen effektiv pyretroid för bekämpning av skadeinsekter i åker- och trädgårdsväxter. Medlet verkar mot insekter som både kontakt- och maggift och dessutom har det en insektrepellerande effekt. Sumi Alpha 5 FW lämpar sig väl för användning i tankblandningar med andra växtskyddsmedel.

Effektivitet:

Preparatet kan användas för bekämpning av bl.a. frit- och timotejfluga, bladlöss, stritar, tripsar, rapsbaggar, vivlar, jordloppor, stinkflyn, myggor, malar, vecklare, krusbärsmott, kål-, bet- och morotsfluga, morotsbladloppa, gulhårig skinnarbagge och mjöllöss i korsblomstriga oljeväxter, stråsäd, ärter, majs, socker- och rödbeta, kålväxter, morot, vinbär, potatis, gräsfröodlingar, gräsmattor och golfbanor samt på prydnadsväxter i växthus och på friland.

Vattenmängd:

200–400 l/ha, dock vid bekämpning av ärtvivel 100–200 l/ha.

Karenstider:

Ärter och kålväxter 14 dygn, potatis 21 dygn. Karenstiden för övriga växter uppfylls då behandlingen görs i enlighet med bruksanvisningen för växten ifråga.

Behärskandet av resistens:

Insekterna utvecklar ständigt sätt att klara av de kemikalier som hotar dem. Det har i Finland på många orter konstaterats finnas stammar av rapsbaggar, mot vilka pyretroidpreparat inte längre har någon effekt överhuvudtaget. I situationer som dessa bör man vid bekämpningen använda preparat som verkar på något annat sätt, såsom Avaunt och Mospilan.

Förpackning/partiförpackning:

3 l / 4 st, 50 ml / 10 st

Bruksanvisning

Korsblomstriga oljeväxter

jordloppor, stinkflyn: vid plantsättning
Käyttömäärä: 
0,2-0,25 l

Korsblomstriga oljeväxter

rapsbagge, kålmal: rosett-knoppstadium
Käyttömäärä: 
0,3-0,4 l

Korsblomstriga oljeväxter

rapsvivel: sent knoppstadium
Käyttömäärä: 
0,3-0,4 l

Stråsäd

röda vetemyggan och gula vetemyggan: vid axgången
Käyttömäärä: 
0,3-0,4 l

Stråsäd

sädesbladlöss: då bladlöss kommer till växterna vid sädens 1–4 -bladstadium
Käyttömäärä: 
0,2-0,4 l

Stråsäd

fritfluga: då fritflugor påträffas vid inspektion av skiftet
Käyttömäärä: 
0,4 l

Potatis

stritar, stinkflyn, trips, koloradoskalbagge, bladlöss: vid förekomst av insekter
Käyttömäärä: 
0,3-0,4 l

Ärt

ärtvivel: vid plantstadiet under blomningen
Käyttömäärä: 
0,2-0,3 l

Ärt

ärtvecklare, ärttrips, ärtbladlus: vid plantstadiet under blomningen
Käyttömäärä: 
0,3-0,4 l

Morot

morotsbladloppa, morotsfluga: juni–juli, enligt förekomst av morotsbladloppor i limfällor
Käyttömäärä: 
0,3-0,5 l

Kålväxter

jordloppor, stinkflyn, rapsbagge, kålmal kålmal: då plantorna är små samt rapsbagge i blomkål före skörden flygande vuxna samt larver före kålen knyter sig
Käyttömäärä: 
0,2-0,3 l

Kålväxter

kålfluga: då kålflugornas äggläggning börjat bli rikligare
Käyttömäärä: 
0,3-0,4 l

Sockerbeta och rödbeta

jordloppor, stinkflyn betfluga: plantstadiet enligt observationer
Käyttömäärä: 
0,25-0,5 l

Sockerbeta och rödbeta

gulhårig skinnarbagge: vid behov
Käyttömäärä: 
0,25-0,5 l

Vinbär

vinbärsmal och vinbärsknoppmal: före blomningen
Käyttömäärä: 
0,3-0,5 l

Vinbär

krusbärsmott, vinbärsgallmygga och vinbärsbarkgallmygga: efter blomningen
Käyttömäärä: 
0,4-0,7 l

Prydnadsväxter på friland

bladlöss, jordloppor och skalbaggar: vid förekomst av skadegörare
Käyttömäärä: 
0,05 % (5 ml / 10 l vettä)

Prydnadsväxter i växthus

bladlöss, mjöllöss, vecklare: vid förekomst av skadegörare
Käyttömäärä: 
0,05 %

Effekt

Skadedjur
Bekämpnings ändamål Effekt
Röd vetegallmygga 4
Gul vetegallmygga 4
Bladlöss 4
Jordloppor 4
Kålmal 4
Blygrå rapsvivel 4
Rapsbagge 4
Can be used in groundwater area

Varningar

Xn, N, R22-50/53, S2-13-29-36-46

Minsta avstånd till vattendrag

15 m

Mehiläisvaroitus

Kukkivien kasvustojen käsittely sallittu mehiläisten lentoajan jälkeen klo 20-06