Steward® 30 WG

För bekämpning av fjärilslarver som växtskadegörare på prydnadsväxter, fruktgrönsaker (gurka, paprika, tomat, sommarsquash) i växthus och på friland, päron, äpple, kålväxter (broccoli, röd-, huvud-, blom-, savoj- och rosenkål), prydnadsväxter och plantskoleväxter.
  • ny aktiv substans
  • effekt endast vid larvstadiet
  • låg bruksmängd, inga rester av besprutning

Aktiv substans

indoxacarb 300 g/kg

Tuote kuuluu tehoaineryhmään 22A

Egenskaper:

Preparatet Steward hör till en ny grupp av aktiva substanser. Medlet verkar mot fjärilar vid deras larvstadium. Man har goda erfarenheter av bekämpning av grönsaksfly i paprika och tomat. Steward lämpar sig således under vissa villkor för IPModling.

Effektivitet:

Steward fungerar genom inverkan på insekternas nervsystem och förlamar larverna så att de inte kan förorsaka skada. Fjärilslarven förlamas ett par timmar efter det den blivit utsatt för preparatet och faller slutgiltigt ned från grenen inom 1–2 dagar. Preparatet har ingen effekt mot vuxna fjärilar. Preparatet har effekt även mot rapsbaggar och äpplevecklare vid direkt kontakt. Om hur väl preparatet lämpar sig för bekämpning av rönnbärsmal finns det inte ännu säker kunskap.

Förhållanden vid besprutning:

Det rekommenderas att Steward sprutas antigen tidigt på morgonen, eller sent på kvällen, då bin inte är aktiva. Preparatet fungerar lika väl både i svala och varma förhållanden. Effekt hos ett kontaktverkande preparat förutsätter, att växterna besprutas så, att de blir helt och hållet fuktiga.

Vattenmängd:

På friland 200–700 l/ha

I växthus 100–150 l / 1000 m2

Begränsningar i användningen:

Humlebon skall avlägsnas för den behandlingen räcker och får föras tillbaka tre dagar efter användningen. Användning av preparatet i Saintpaulia rekommenderas inte på grund av gulfärgning av bladen. Kontrollera preparatets förenlighet med biologisk bekämpning.

Karenstider:

Fruktgrönsaker och kålväxter förutom rosenkål 1 dygn. Rosenkål 28 dygn. Äpple och päron 7 dygn.

Behärskandet av resistens:

För att man skall undvika resistens får man använda Steward i högst två bekämpningsblock under ett år. Ett bekämpningsblock består av 1–2 på varandra följande besprutningar. Intervallet mellan blocken med Steward bör vara minst 30 dygn. I fruktgrönsaker och prydnadsväxter i växthusfår preparatet användas vid högst behandlingar under ett år, dock högst 3 behandlingar per bestånd. I äpple, päron, prydnadsväxter och plantskoleväxter på friland högst 4 behandlingar. I kålväxter högst 3 behandlingar.

Förpackning/partiförpackning:

250 g / 10 st.

Tips för användningen:

Bör lagras på torrt ställe skyddat mot köld. Bör skyddas mot stora temperaturvariationer.

Bruksanvisning

Fruktgrönsaker och prydnadsväxter (inkl. plantskoleväxter) i växthus

Då de första larverna eller deras skador observeras. Behandlingen förnyas efter 8–14 dygn.
Käyttömäärä: 
För låga bestånd minst 8,5 g / 1000 m2 och för höga 12,5 g / 1000 m2. 1)

Prydnads- och plantskoleväxter på friland

Då de första larverna observeras. Behandlingen förnyas vid behov med 10–14 dygns intervall.
Käyttömäärä: 
0,017 % (17 g / 100 l vatten) motsvarar 170 g/ha. För låga bestånd minst 85 g/ha och för höga 250 g/ha.

Äpple och päron

På våren genast då vecklarnas larver är aktiva. På sommaren genast då den första eller andra sommargenerationens larver kläcks. Behandlingen förnyas med 10–14 dygns intervall om nya larver uppenbarar sig.
Käyttömäärä: 
170–250 g/ha

Sommarsquash och frilandgurka på friland

7–10 dygn efter det att de första vuxna har hittas i feromonfällor. Behandlingen förnyas vid behov med 8–14 dygns intervall.
Käyttömäärä: 
85–120 g/ha

Kålväxter

Då de första larverna eller deras skador observeras. Eventuella förnyade behandlingar görs med 8–14 dygns intervall.
Käyttömäärä: 
85 g/ha
Can be used in groundwater area

Minsta avstånd till vattendrag

3 m