Sluxx

För bekämpning av sniglar i åker- och trädgårdsodlingar.
  • effekt mot alla arter av sniglar
  • god regnbeständighet
  • kan spridas maskinellt
  • ingen karenstid

Aktiv substans

järnfosfat 30 g/kg

Egenskaper:

Sluxx är ett modernt preparat för bekämpning av sniglar. Den verksamma substansen är järnfosfat, vilket är ett vanligt i naturen förekommande ämne. Preparatet har effekt endast mot sniglar och är således ofarligt för användaren och för andra organismer i naturen. Spridning av medlet med ytspridare för konstgödsel är möjlig och många maskintillverkare har färdiga inställningstabeller för Sluxx. Spridningen lyckas väl även t.ex. med sprutkanna, från vilken silen är avlägsnad. Sluxx-granulaten är hårda och tål regn väl. Under våta år kan en förnyad spridning efter 2–3 veckor vara av nöden. Preparatet kan användas både på friland och i växthus.

Effektivitet:

Sluxx har effekt mot alla arter av sniglar, även spansk skogssnigel (Arion lusitanicus), då sniglarna har ätit av Sluxx-granulaten. Effekten blir genast synlig även vid låga temperaturer. Med den fulla bruksmängden bekämpar man 50–100 sniglar/m2.

Aine levitetään, kun ensimmäiset etanat ilmaantuvat kasvustoon. Paras hyöty saadaan, kun syötit levitetään lohkolle ajoissa. Joskus riittää, että käsitellään lohkon reunat, koska etanat usein tulevat alueelle valtaojista tai suojakaistoilta.

Observeras vid användningen:

Man sprider ut medlet när de första sniglarna uppenbarar sig i beståndet. Den bästa nyttan fås, då betet sprids ut i tid på skiftet. I bland är det tillräckligt, att man behandlar skiftets kanter, eftersom sniglarna ofta kommer till ett område ifrån utfallsdiken eller skyddsremsor.

Lagring:

Medlet bör lagras på ett torrt ställe.

Förpackning/partiförpackning:

20 kg / 1 st

Bruksanvisning

Liten eller måttlig
Käyttömäärä: 
5 kg/ha
Riklig
Käyttömäärä: 
7 kg/ha

Effekt

Skadedjur
Bekämpnings ändamål Effekt
Snigel 5
Can be used in groundwater area
Vihreälinja - osa tulevaisuutta

Varningar

S02-13-29

Minsta avstånd till vattendrag

0 m