Nissorun

För bekämpning av växthusspinnkvalster i gurka, tomat och paprika i växthus, i jordgubbe, i hallon efter skörden och i prydnadsväxter i växthus och på friland samt också av fruktträdsspinnkvalster i odlingar av äpple, päron, körsbär och plommon. Utvidgat användningsområde (off-label): Bekämpning av spinnkvalster på plantor av förvedade växter i skogsplantskolor.
  • i praktiken ofarligt preparat för nyttoorganismer – lämpar sig för IPM-odling
  • lokalsystemiskt preparat
  • effekt mot spinnkvalstrens ägg- och nymfstadi

Aktiv substans

hexytiazox 100 g/kg

Tuote kuuluu tehoaineryhmään 10A

Egenskaper:

Nissorun är ett preparat med både mag- och kontaktverkan. Den aktiva substansen transporteras genom bladen och lämpar sig därför för dim- eller ULV-sprutor eller – anläggningar. De skadliga verkningarna på biologiska nyttoorganismer och pollinerande insekter är obefintliga.

Effektivitet:

Nissorun har effekt mot växthusspinnkvalstrets och fruktträdsspinnkvalstrets ägg- och nymfstadier. Det har ingen effekt mot fullvuxna kvalster, men äggen som läggs av honor som träffats av medlet kläcks inte utan dör. Därför blir preparatets slutliga effekt synlig först ca 2 veckor efter behandlingen. Nissorun har ingen effekt mot jordgubbsspinnkvalster.

Förhållanden vid besprutning:

Använd inte dimspruta eller – anläggning vid klart solsken på grund av risken för skador.

Vattenmängd:

I fruktträd är vattenmängden med tryckspruta 500–2000 l/ha och med dimspruta 300–500 l/ ha. I jordgubbe och hallon är vattenmängden med tryckspruta 500–1200 l/ha och med dimspruta 300–500 l/ha. I växthus används vatten högst 200 l / 1000 m2.

Begränsningar i användningen:

hallon är användningen av preparatet tillåten endast efter skörden.

Karenstider:

Växthusgurka, tomat och paprika 4 dygn, jordgubbe 14 dygn samt fruktträd 30 dygn.

Behärskandet av resistens:

I tomat, gurka, paprika och prydnadsväxter får preparatet användas högst två gånger under växtperioden för att man skall undvika uppkomsten av sådana stammar av växthusspinnkvalster som är tåliga för medlet. Bärväxter och fruktträd får behandlas en gång under växtperioden.

Förpackning/partiförpackning:

1 kg / 1 st

Tips för användningen:

Genom att tillsätta Silwet Gold – fästmedel 0,01–0,02 % till sprutlösningen reducerar man spåren av besprutning på prydnadsväxternas blad och på frukterna av tomat och paprika.

Bruksanvisning

Äpple, päron, körsbär och plommon

Träden besprutas då minst 80 % av vinteräggen har kläckts.
Käyttömäärä: 
0,25–1,0 kg/ha. Brukskoncentration med tryckspruta 0,05 % och med dimspruta 0,10–0,15 %

Jordgubbe

Jordgubbar besprutas då de övervintrade växthusspinnkvalstren kommit fram.
Käyttömäärä: 
0,25–0,6 kg/ha. Brukskoncentration med tryckspruta 0,05 % och med dimspruta 0,10–0,15 %

Hallon

Behandlas vid behov efter skörden om stammen av växthusspinnkvalster hotar växternas övervintring
Käyttömäärä: 
0,25–0,6 kg/ha. Brukskoncentration med tryckspruta 0,05 % och med dimspruta 0,10–0,15 %

Gurka, tomat, paprika och prydnadsväxter

Växterna besprutas en gång i början av infektionen av växthusspinnkvalster.
Käyttömäärä: 
0,05 % vid besprutning. Med kalldimspruta är bruksmängden 100 g / 1000 m2.

Förvedade plantor i skogsplantskolor (off label)

Besprutning då man i beståndet observerar de första symptomen förorsakade av spinnkvalster.
Käyttömäärä: 
0,1 % vid besprutning.
Can be used in groundwater area
Vihreälinja - osa tulevaisuutta

Varningar

N, R50/53, S 2-13-29

Minsta avstånd till vattendrag

3 m