Movento SC 100

För bekämpning av blad-, rot-, sköld- och ullöss, mjöllöss, bladloppor, äpplebladgallmygga och pärongallmygga på fruktträd (äpple, päron, plommon och körsbär), kålväxter (huvud-, rosen-, blom-, blad-, och kinakål samt broccoli) sallat, prydnads- och plantskoleväxter på friland samt prydnads- och plantskoleväxter, sallat, gurka, tomat och paprika i växthus.
  • unik rörlighet inne i växten – rör sig t.o.m. in i roten
  • med rätt val av tidpunkt många skadeinsekter med en besprutning
  • selektiv effekt – lämpar sig väl för IPM-odling på frilan

Aktiv substans

spirotetramat 100 g/l

Tuote kuuluu tehoaineryhmään 4A

Egenskaper:

Movento SC 100 är ett i två riktningar systemiskt preparat för bekämpning av olika sugande insekter. Den aktiva substansen rör sig både i bast- och trädelen och transporteras till de äldre växtdelarna och inte enbart till tillväxtpunkterna. En tillräcklig effekt i gamla blad uppnås bara om vätskeflödet är tillräckligt.

Effektivitet:

Movento SC 100 verkar i första hand vid insekterna näringsintag och knappast alls genom kontakt. Den aktiva substansen bör först uppsugas i växten för att den skall kunna transporteras i växten och ha effekt mot sugande insekter. Effekten blir synlig med en fördröjning, mjöllössens larver blir inte fullvuxna och den fortsatta utvecklingen av unga bladlöss blir förhindrad. Bladlöss som gömmer sig i skrumpna blad och rotlöss i växtunderlaget kan bekämpas effektivt med Movento. Preparatet har en sidoeffekt mot spinnkvalster.

Förhållanden vid behandling:

Växterna som behandlad bör vara vid tillväxt och inte i vila.

Vattenmängd:

På friland 300–1500 l/ha. I växthus högst 150 l / 1000 m2.

Begränsningar i användningen:

Movento SC 100 borde inte användas i murat (Hedera helix) på grund av risken för skador. Preparatet är skadligt för humlor och bin, behandla inte blommande bestånd.

Karenstider:

Gurka, paprika och tomat 3 dygn, kålväxter 3 dygn, sallat 7 dygn, fruktträd 21 dygn.

Behärskandet av resistens:

För behärskandet av resistens är det viktigt, att preparat som har liknande verkningsmekanism inte används flere gånger efter varandra mot samma skadegörare. Preparaten Movento SC 100 och Envidor 240 SC hör till samma grupp av aktiva substanser. Movento SC 100 får användas maximalt två gånger under växtperioden. I gurka, paprika och tomat är under en lång odlingssäsong två bekämpningsblock tillåtna, i vilka ingår två besprutningar.

Förpackning/partiförpackning:

1 l / 12 st

Tips för användningen:

Vid bekämpning av päronbladloppa lönar det sig att använda den största vattenmängden och till sprutlösningen tillsätta 0,025 % Sito Plus -fästmedel. Sköldlöss bekämpas då de är vid det första larvstadiet. Till sprutlösningen tillsätts 0,01 % Silwet Gold -fästmedel.

Bruksanvisning

Äpple

Behandlingen görs då skadegörare uppenbarar sig, då alla kronblad fallit av ända fram till det att frukten uppnått 30 % av sin slutliga storlek (BBCH 69–73).
Käyttömäärä: 
0,75 l / meter höjd hos trädet, dock högst 2,25 l/ha

Päron

Behandlingen görs då skadegörare uppenbarar sig, då alla kronblad fallit av ända fram till det att frukten uppnått 30 % av sin slutliga storlek (BBCH 69–73). Bekämpning av bladloppor görs då > 30 % av äggen är gula till sin färg.
Käyttömäärä: 
0,75 l / meter höjd hos trädet, dock högst 2,25 l/ha

Körsbär och plommon

Behandlingen görs då skadegörare uppenbarar sig, då alla kronblad fallit av ända fram till det att frukten börjar få sin färg (BBCH 69–81).
Käyttömäärä: 
0,375 l / meter höjd hos trädet, dock högst 1,125 l/ha

Kålväxter

Behandlingen görs då skadegörare uppenbarar sig (BBCH 13–49).
Käyttömäärä: 
0,75 l/ha

Sallat

Behandlingen görs då skadegörare uppenbarar sig (BBCH 13–49).
Käyttömäärä: 
0,45 l/ha 0,75 l/ha vid bekämpning av rotlöss på sallat

Gurka, paprika och tomat

Behandlingen görs då skadegörare uppenbarar sig.
Käyttömäärä: 
0,72 l / höjdmeter hos beståndet, högst 1,44 l/ha

Prydnads- och plantskoleväxter

Behandlingen görs då skadegörare uppenbarar sig.
Käyttömäärä: 
0,75 l/ha
Can be used in groundwater area
Vihreälinja - osa tulevaisuutta

Varningar

Xn, N, R 43-51/53, S 02-13-24-29-37

Minsta avstånd till vattendrag

3 m