Mospilan

För bekämpning av rapsbaggar i rybs och raps, av bladlöss på sallat på friland, av bladlöss och mjöllöss i odlingar av äpple och päron samt på prydnadsväxter på friland och i växthus.
  • effekt mot rapsbaggar som tål pyretroider
  • både kontaktverkan och systemisk verkan
  • långvarig effekt

Aktiv substans

acetamiprid 200 g/kg

Tuote kuuluu tehoaineryhmään 4A

Egenskaper:

Preparatets aktiva substans, acetamiprid, är en neonikotinoid-produkt, som verkar på insekterna både via kontaktverkan och via systemisk verkan. Effekten hos preparatet räcker länge efter besprutningen. På grund av medlets verkningssätt kan insekterna förbli livskraftiga någon tid efter besprutningen. De förmår dock inte längre skada växterna. Effekten hos preparatet räcker 7–14 dygn beroende på hur snabbt växten tillväxer.

Effektivitet:

Mospilan bekämpar effektivt rapsbaggar, bladlöss och mjöllöss. Rapsbaggarna upphör genast att äta då de blivit utsatta för medlet och dör slutligen inom 1–3 dygn.

Förhållanden vid besprutning:

Besprutning av ett bestånd som är stressat borde undvikas. För att man skall få en god effekt är det viktigt att sprutvätskan breds ut jämnt i beståndet. Preparatet är regnbeständigt genast då det har torkat in i beståndet.

Vattenmängd:

Rybs och raps: 200 l/ha

Äpple och päron: 500–1500 l/ha

Prydnadsväxter 1000–1500 l/ha

Sallat: 200–300 l/ha

Begränsningar i användningen:

Preparatet får i vår och höstrybs och i vår- och höstraps användas en gång under växtperioden och i andra växter högst 2 gånger under växtperioden.

Behärskandet av resistens:

För behärskandet av resistens är det viktigt, att produkten används i enlighet med bruksanvisningen. Inte heller preparat som har samma verkningsmekanism (Calypso SC 480, Biscaya, Confidor WG 70) bör användas flera gånger efter varandra utan man bör välja något medel från en annan grupp av aktiva substanser. Mospilan tillhör gruppen 4 A av aktiva substanser eller neonikotinoider.

Förpackning/partiförpackning:

1 kg / 10 st.

Tips för användningen:

Vid bekämpning av rapsbaggar rekommenderas Avaunt 150 EC för den första besprutningen och Mospilan för den andra. På så vis bekämpas rapsbaggar som tål pyretroider. Doseringen går lätt, 1 dl väger 75 gram.

Bruksanvisning

Vårrybs och -raps Höstrybs och -raps

Från tidigt knoppstadium till början av blomningen (BBCH 51–64).
Käyttömäärä: 
150 g / ha

Äpple och päro

Besprutning då bladlöss uppenbarar sig i beståndet. Behandlingen kan förnyas tidigast efter två veckor.
Käyttömäärä: 
250 g/ha

Sallat

Behandlingen mot bladlöss görs vid det inledande skedet av infektionen.
Käyttömäärä: 
250 g / ha

Bladlöss och mjöllöss på prydnadsväxter i växthus

Besprutning i ett tidigt skede av infektionen. Behandlingen kan vid behov förnyas två veckor efter den första besprutningen.
Käyttömäärä: 
250 g/ha vid bekämpning av bladlöss 400 g/ha vid bekämpning av mjöllöss

Effekt

Skadedjur
Bekämpnings ändamål Effekt
Blygrå rapsvivel 5
Rapsbagge 5
Can be used in groundwater area

Varningar

Xn, N, R 22, 51/53, S 2-13-29-36/37-46

Minsta avstånd till vattendrag

3 m