Madex

För bekämpning av äpplevecklare i odlingar av äpple.
  • skadar inte nyttoorganismer och pollinerande insekter – passar för IPM-odling
  • godkänt för ekologisk odling
  • preparatet bibehålls länge vid rätt lagring

Aktiv substans

Cydia pomonella granulovirus, 3 x 1013 viruspartiklar/l

Egenskaper:

Madex är ett modernt medel för bekämpning av äpplevecklare. Produkten har som sin aktiva substans ett i naturen förekommande virus, vilket har effekt endast mot äpplevecklaren. Preparatet kan även användas i tankblandningar med andra växt skyddsmedel.

Effektivitet:

Madex har effekt endast mot äpplevecklarens larver och det har enbart magverkan. För att medlet skall fungera bör alltså larven äta en liten bit av behandlat äppelskal. Vid en normal dos dör larven snabbt, men vid en alltför liten dos eller vid en alltför sent utförd besprutning dör larven vid sitt följande stadium, m.a.o. ingen vuxen fjäril utvecklas ur puppan.

Förhållanden vid besprutning:

Behandlingen görs på kvällen eller under molnig dag eftersom UV-strålning från solen förstör viruspartiklarna. Förekomsten av äpplevecklare observeras med hjälp av feromonfällor och den första behandlingen görs då larverna kläcks. En exakt datering av den första behandlingen till det skede då larverna kläcks är viktigt för att bekämpningen skall lyckas. Behandlingen förnyas efter 8–14 dygn beroende på väderförhållanden. Mellan behandlingarna lämnas 8 soliga dagar (2 halvmolniga eller molniga dagar = 1 solig dag). Under tiden för en generation av äpplevecklare görs vanligen tre behandlingar. pH-värdet hos besprutningsvattnet bör vara mellan 5,0 och 8,5.

Karentid:

Preparatet har ingen karenstid.

Lagring av produkten:

Förpackningen förvaras torrt och svalt, under +5 °C. Kan också förvaras nedfrusen, under -18 °C. En öppnad förpackning behåller sin effekt då den försluts på nytt och förvaras svalt eller då den förras nedfrusen. Tål kortvarigt högre temperaturer under transport och användning. Produkten bibehålls två år vid en temperatur under +5 °C, nedfrusen ännu längre.

Förpackning/partiförpackning:

100 ml / 20 st.

Bruksanvisning

Äpple

Första behandling strax innan larverna kläcks och behandlingen förnyas 2 gånger med 8–14 dagars intervall.
Käyttömäärä: 
100 ml/ha (om mängden av vecklare är liten räcker det med 50 ml/ha vid följande besprutningar).
Can be used in groundwater area
Vihreälinja - osa tulevaisuutta

Varningar

S 2-13-23-24/25-36/37

Minsta avstånd till vattendrag

0 m