Floramite 240 SC

För bekämpning av spinnkvalster i plantskolor samt på jordgubbe och prydnadsväxter på friland och i växthus samt på gurka och tomat i växthus.
  • har effekt mot spinnkvalsterstammar som tål andra medel
  • skonsamt mot växterna
  • karenstid 1 dygn

Aktiv substans

bifenazat 240 g/l

Tuote kuuluu tehoaineryhmään UN

Egenskaper:

Floramite 240 SC är ett specialmedel för bekämpning av spinnkvalster och det är synnerligen skonsamt för nyttoinsekter. Risken för skador på växterna är synnerligen liten då man använder Floramite.

Effektivitet:

Floramite har synnerligen god effekt mot växthusspinnkvalster och det har konstaterats att medlet har en god effekt även mot jordgubbsspinnkvalster. Effekten av besprutningen börjar bli synlig inom 1–3 dygn och preparatets effekt bevaras under 3–4 veckor. Floramite 240 EC har effekt mot kvalstrens ägg och alla rörliga utvecklingsstadier. Preparatet är kontaktverkande. Den bästa effekten fås då behandlingen upprepas efter 7 dygn.

Förhållanden vid besprutning:

Den aktiva substansen i Floramite sönderfaller synnerligen snabbt i neutralt och basiskt vatten, varför man alltid bör spruta produkten omedelbart efter det man har tillverkat sprutlösningen.

Vattenmängd:

I plantskolor och i prydnadsväxter, gurka och tomat används vatten 1000–2000 l/ha. I jordgubbe är vattenmängden 400–800 l/ha.

Begränsningar i användningen och behärskandet av resistens:

För att man skall förhindra uppkomsten av motståndskraftiga stammar av spinnkvalster kan man göra högst två behandlingar med Floramite under växtperioden. Efter detta måste man använda något annat medel som har en annorlunda verkningsmekanism.

Karenstid:

Karenstiden är 1 dygn.

Förpackning / partiförpackning:

1 l / 10 st.

Tips för användningen:

Effekten mot jordgubbsspinnkvalster kan förbättras genom användning av fästmedlet Silwet Gold. Använd alltid preparatet X-change tillsammans med Floramite för att förbättra vattnet som används för besprutning. På så sätt försäkrar du dig om att produkten fungerar.

Bruksanvisning

I plantskolor, prydnadsväxter, gurka och tomat

Då de förstaspinnkvalstren uppenbarar sig, behandlingen kan vid behov förnyas efter en vecka.
Käyttömäärä: 
40 ml / 100 l vatten. Brukskoncentrationen är således 0,04 %

Jordgubbe

Senast vid jordgubbens kartstadium då mognaden startar. Behandlingen kan vid behov förnyas efter skörden.
Käyttömäärä: 
0,4–0,6 l/ha
Can be used in groundwater area
Vihreälinja - osa tulevaisuutta

Varningar

Xi, N, R43-51/53, S2-13-29-36/37-46

Regnbeständig

En timme efter behandlingen

Minsta avstånd till vattendrag

3 m