Envidor 240 SC

För bekämpning av kvalster och päronbladloppa på jordgubbe, äpple, päron och prydnadsväxter.
  • har även effekt mot jordgubbsspinnkvalster
  • lämpar sig för IPM-odling
  • lång verkningstid
  • den aktiva substansen tillhör en ny grupp

Aktiv substans

spirodiklofen 240 g/l

Tuote kuuluu tehoaineryhmään 23

Egenskaper:

Envidor 240 SC är ett kontaktverkande preparat, som fäster sig vid bladets vaxyta. Den aktiva substansen har effekt mot alla utvecklingsstadier hos växthusspinnkvalster och fruktträdsspinnkvalster. Preparatet är ofarligt för Amblyseius cucumeris -rovkvalster som används på odlingar av jordgubbe.

Effektivitet:

Envidor 240 SC har effekt mot växthusspinnkvalster och fruktträdsspinnkvalster, samt också mot päronbladloppa, kommabladlus och andra arter av sköldlöss. Preparatet har effekt endast mot päronbladloppans ägg och nyligen kläckta sköldlöss.

Förhållanden vid besprutning:

Preparatet har sin bästa effekt vid varmt väder. Behandling av bestånd vid svalt väder bör undvikas. Vid fuktigt väder försvagas preparatets effekt, eftersom uppsugningen i växterna då är svag.

Begränsningar i användningen:

Blommande bestånd får inte besprutas eftersom preparatet är skadligt för binas och humlornas larver. Preparatet får inte användas i rosor på grund av risken för skador.

Karenstider:

Jordgubbe 7 dygn, äpple och päron 14 dygn.

Behärskandet av resistens:

För förebyggandet av resistens är det viktigt, att preparatet som har samma verkningsmekanism inte används flere gånger efter varandra. Envidor 240 SC kan endast användas en gång under växtperioden för undvikande av resistens med undantag för prydnadsväxter, för vars del två behandlingar är möjliga. Antalet behandlingar bör minimeras genom turvis användning tillsammans med andra medel och genom att till bekämpningen även ansluta biologiska bekämpningsmetoder.

Förpackning/partiförpackning:

1 l / 12 st.

Tips för användningen:

Vid bekämpning av jordgubbsspinnkvalster tillsätter man till sprutvätskan 0,025 % Silwet Gold -fästmedel för att man skall få sprutvätskan att tränga in i blad som ännu inte är helt utslagna. Vid bekämpning av päronbladloppa lönar det sig att använda den största vattenmängden och till sprutlösningen tillsätta 0,025 % Sito Plus -fästmedel. Sköldlöss bekämpas då de är vid det första larvskedet. Till sprutlösningen tillsätts 0,01 % Silwet Gold -fästmedel.

Bruksanvisning

Äpple och päron

Så tidigt som möjligt eller då 10 % av kvalstrens vinterägg har kläckts eller direkt efter blomningen. Bladloppor bekämpas då över 30 % av äggen är gula till färgen.
Käyttömäärä: 
0,2 l/ha och meter trädhöjd, högst 0,6 l/ha

Jordgubbe

Före blomningen eller efter skörden
Käyttömäärä: 
0,4 l/ha

Mång- och ettåriga prydnadsväxter (förutom rosor)

Så tidigt som möjligt eller då 10 % av vinteräggen har kläckts eller vid behov genast då spinnkvalster observeras i beståndet.
Käyttömäärä: 
0,4 l/ha 0,04 %
Can be used in groundwater area
Vihreälinja - osa tulevaisuutta

Varningar

Xn, R 40-43-53, S 02-13-23-29-36/37-46

Minsta avstånd till vattendrag

3 m

Mehiläisvaroitus

Blommande bestånd får inte besprutas eftersom preparatet är skadligt för binas och humlornas larver