Confidor

För bekämpning av bladlöss, mjöllöss och tripsar i gurka, tomat, paprika och prydnadsväxter i växthus.
  • kan användas som sprutmedel eller via underbevattningen
  • aktiva substansen systemisk – rör sig uppåt i växten
  • lång verkningstid – utmärkt val för amplar

Aktiv substans

imidacloprid 700 g/kg

Tuote kuuluu tehoaineryhmään 4A

Egenskaper:

Confidor WG 70 är ett neonikotinoidpreparat med både systemisk verkan och magverkan. Använt som bevattningsmedel är det ofarligt mot de flesta rovkvalster, men skadligt för Orius- och Macrolophusrovstinkflyn, humlor och bin.

Effektivitet:

Confidor WG 70 har god effekt mot olika bladlöss samt i huvudsak larver av bomullsmjöllus och växthusmjöllus. Effekten mot trips är inte tillräcklig då medlet används för sig, utan man bör ta med andra bekämpningsmedel i bekämpningsprogrammet. Preparatet har effekt även mot stinkflyn, ullöss, sköldlöss och som bevattningsmedel även mot larver av svampmyggor och rotlöss.

Förhållanden vid behandling:

Confidor WG 70 har den effekten vid varmt väder, då växterna är aktiva vid över +10 °C. Besprutat säkrare effekt i höga, gamla gurk- och tomatbestånd. Som bevattning för krukväxter i ett något upptorkat växtunderlag en solig förmiddag garanterar ett gott resultat. Använd inte medlet med kalldimspruta.

Begränsningar i användningen:

Confidor 70 WG är synnerligen skadligt för bin och humlor. Preparatet får inte användas i blommande växter, varvid pollinerade insekter besöker dessa. För förebyggandet av resistens är det viktigt, att preparatet används i enlighet med bruksanvisningen. Ett behandlat växthus bör ventileras omsorgsfullt efter en behandling genom besprutning. Man bör låta växterna torka fullständigt, innan man arbetar i ett bestånd som har behandlats. Man får gå in i ett utrymme som behandlats med växtskyddsmedlet utan den skyddsutrusning som omnämnts på etiketten dagen efter behandlingen med preparatet. Då man använder preparatet via underbevattningen kan man arbeta på normalt sätt i växthuset.

Karenstider:

Gurka, paprika och tomat 4 dygn.

Förpackning/partiförpackning:

200 g / 20 st.

Behärskandet av resistens:

För att förebygga resistens är det viktigt, att man inte använder preparat som har samma verkningsmekanism (neonikotinoider) flera gånger efter varandra. Confidor WG 70 kan användas endast en gång under växtperioden i grönsaker. I prydnadsväxter är två behandlingar tillåtna.

Tips för användningen:

Vid bevattningsbehandling av krukväxter får du på samma gång effekt även mot larver av svampmyggor. Se preparatets förenlighet med biologisk bekämpning på sidan 20 i denna handbok. Preparatets volymvikt är ca 0,75 g/ml.

Bruksanvisning

Varningar

Xn, N, R 22-50/53, S2-13-23-29-46

Regnbeständig

En timme efter behandlingen

Minsta avstånd till vattendrag

0 m

Mehiläisvaroitus

synnerligen skadligt för bin och humlor. Preparatet får inte användas i blommande växter, varvid pollinerade insekter besöker dessa.