Avaunt® 150 EC

För bekämpning av skadedjur i rybs och raps. TUKES har registrerat produkten för användning mot rapsbaggar. Produkten har bra effekt även mot kålmalens larver.
  • den nya aktiva substansen har ett nytt verkningssätt
  • för den första besprutningen
  • lång verkningstid

Aktiv substans

indoxacarb 150 g/l

Tuote kuuluu tehoaineryhmään 22A

Egenskaper:

Avaunt är ett preparat som hör till en helt ny grupp av aktiva substanser. Medlet har en utmärkt effekt mot rapsbaggar. Den aktiva substansen i Avaunt, indoxacarb, förlamar rapsbaggens mundelar varvid uppkomsten av ätskador förhindras. Skalbaggen kan dock förbli i rörelse ännu ett par dygn efter besprutningen. Avaunt verkar i huvudsak via kontaktverkan, men även via magverkan. Den aktiva substansen transporteras relativt väl igenom bladen och fastläggs hårt vid bladytan.

Effektivitet:

Avaunt bekämpar effektivt rapsbaggar, vecklare och i någon mån rapsvivlar. Rapsbaggen upphör att äta omedelbart efter att ha blivit exponerad för medlet och dör slutligen inom 1–3 dygn. Effekten hos preparatet räcker 7–14 dygn beroende på tillväxthastigheten hos växten.

Förhållanden vid besprutning:

Besprutning av ett bestånd som lider av stress borde undvikas. Vid besprutning är det viktigt, att delarna av bladen och blomknopparna träffas väl av sprutvätskan. Preparatet är regnbeständigt genast då det har torkat in i beståndet.

Begränsningar i användningen:

Preparatet får inte användas i ett blommande bestånd.

Behärskandet av resistens:

Den aktiva substansen i Avaunt 150 EC hör till en helt annan grupp än de aktiva substanserna i andra medel på marknaden. Preparatet har utmärkt effekt mot sådana stammar av rapsbaggar som är resistenta mot pyretroider och det förhindrar även att sådana stammar uppkommer. För att uppkomsten av motståndskraftiga stammar av rapsbaggar skall uppkomma får man använda preparatet endast en gång under växtperioden.

Förpackning/partiförpackning:

1 l / 10 st.

Bruksanvisning

Rybs och raps

Från tidigt knoppstadium fram till knoppsprickning (BBCH 30–57).
Käyttömäärä: 
170 ml/ha

Effekt

Skadedjur
Bekämpnings ändamål Effekt
Kålmal 5
Blygrå rapsvivel 5
Rapsbagge 5
Can be used in groundwater area

Regnbeständig

En timme efter behandlingen

Minsta avstånd till vattendrag

3 m