Sunoco 11 E/3 fästmedel

Sunoco 11 E/3- fästvetska används för förbättrande av effekten hos herbicider som används i sockerbeta och potatis
  • förbättrar bekämpningsmedlens effekt vid torra förhållanden

Aktiv substans

paraffinolja 835 g/l

Egenskaper:

Vid bekämpning av ogräs i sockerbeta och potatis befrämjar Sunoco 11 E/3-fästvätskan bekämpningsmedlets inträngande i ogräsen genom att förbättra sprutvätskans vidhäftning och utbredning på växtens yta. Samtidigt fördröjer den sprutvätskans upptorkning och de aktiva substansernas avdunstning. Tillsättning av Sunoco 11 E/3-fästvätska förbättrar bekämpningsmedlens effekt speciellt vid torra förhållanden, då ogräsens yttersta cellager och det skyddande vaxlagret är tjockare än normalt. Produkten är inte godkänt för bekämpning av potatisens Y-virus. För detta ändamål använd Fibro- preparat.

Vattenmängd:

För att förbättra effekten hos ogräsmedel används den vattenmängd som ogräsmedlets bruksanvisning förutsätter.

Förpackning/partiförpackning: 10 l / 1 st.

Bruksanvisning

Sockerbeta, ogräsbekämpning

Preparatet används i enlighet med de instruktioner Forskningscentralen för sockerbetsodling och odlingskonsulenterna ger i blandning med andra medel som används i sockerbeta.
Käyttömäärä: 
1-3 l/ha

Potatis, ogräsbekämpning

Vid torra förhållanden användning i blandning med Senkor.
Käyttömäärä: 
1-3 l/ha
Can be used in groundwater area

Varningar

S2-13-29

Minsta avstånd till vattendrag

3 m