Quick Bayt Spray

För bekämpning av flugor i djurskydd och andra utrymmen inomhus samt i omedelbar närhet av byggnader.
  • verksamt mot alla arter av flugor
  • snabb och långvarig effekt
  • pulver som blandas i vatten

Aktiv substans

imidacloprid 10 g/kg

Egenskaper:

Quick Bayt Spray är ett vattenlösligt granulat för bekämpning av flugor i kreatursskydd. Till produkten har tillsatts ämnen som attraherar flugorna, varvid dessa gärna kommer till ett område som har blivit behandlat. Behandlingen görs i början av säsongen innan flugstammen har växt sig alltför stor. Produkten har en långvarig effekt. Förpackningen räcker till för en engångsbehandling av ca 40 m2.

Effektivitet:

Produkten har en god effekt mot alla arter av flugor.

Bruksanvisning:

Quick Bayt Spray -lösningen sprutas på tak, stolpar, fönsterbräden och andra platser där flugorna föredrar att hålla till. Lösningen sprayas med hand- eller ryggspruta på ytorna på så sätt, att ytan blir lätt fuktig men medlet rinner inte av. Vid behov förnyas behandlingen efter 4–6 veckor.

Observera vid användningen:

Undvik behandling av dammiga eller smutsiga ytor. Behandlingen bör inriktas mot sådana ytor till vilka djuren inte når fram. Medlet får inte hamna i fodermedel eller i dricksvatten. Efter användningen tvättas arbetsredskapen med vatten.

Förebyggande av skador på miljön:

Överbliven, oanvändbar produkt förs till en insamlingspunkt för problemavfall och tomma ursköljda förpackningar förs till en allmän avstjälpningsplats.

Förpackning/partiförpackning:

250g /10 st

Använd biocider på ett tryggt sätt. Läs alltid etiketten

och produktinformationen före användningen.

Bruksanvisning

Då flugor förekommer. Av lösningen åtgår ca 50 ml/m2.
Käyttömäärä: 
Blanda 250 gram av preparatet Quick Bayt Spray i 2 liter ljummet vatten. Produkten sprids med en spruta på ytor där flugorna gärna håller till.