Navetta-Radar

För bekämpning av flygande insekter i husdjursstallar.
  • marknadens starkaste flugaerosol
  • effekt mot alla arter av flugor
  • vattenbaserad

Aktiv substans

pyretriner 10 g/kg

piperonylbutoxid 40 g/kg

Egenskaper:

Navetta-Radar är en effektiv aerosol för bekämpning av flugor och andra flygande insekter i husdjursstallar. Preparatet dödar alla arter av flugor. Effekten är snabb. Preparatet har ingen långtidsverkan. Behandlingen upprepas då flugor uppträder på nytt.

Effektivitet:

Navetta-Radar har god effekt mot flugor och andra flygande insekter.

Användning:

Stäng dörrar och fönster före behandlingen. Skaka burken omsorgsfullt före sprayning. Preparatet sprayas i luften 3 – 4 sekunder / 30 m3 på minst 80 – 90 cm avstånd till väggar och andra ytor. Efter behandlingen hålls utrymmet stängt i ca 10 minuter. I samma utrymme får högst två behandlingar göras per dygn.

Förebyggande av skador på miljön:

Man gör sig av med tomma förpackningar tillsammans med annat hushållsavfall.

Förpackning/partiförpackning:

400 ml / 6 st

Använd biocider på ett tryggt sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användningen.

Bruksanvisning

Då flugor och andra flygande skadeinsekter förekommer. Behandlingen förnyas vid behov.
Käyttömäärä: 
Preparatet sprayas i luften 3–4 sekunder / 30 kubikmeter.