Cooper Aerosol

För bekämpning av flygande och krypande insekter inomhus.
  • långtidsverkande aerosol med snabb effekt
  • förpackningen fungerar i alla lägen
  • kladdar inte och ger inga fläckar
  • god effekt mot getingar

Aktiv substans

tetrametrin 3 g/kg

d-fenotrin 1 g/kg

Egenskaper:

Cooper aerosol är en effektiv aerosol med lång verkningstid för bekämpning av alla insekter. Aerosolen fungerar i alla lägen och den kan användas även i trånga utrymmen. Den aktiva substansen som blir kvar på ytorna bekämpar insekterna flera dagar efter behandlingen. Preparatet får inte sprayas på växter.

Effektivitet:

Preparatet har effekt mot flugor, myggor, vuxna mal och mottfjärilar, getingar samt mot andra flygande insekter, skalbaggar, småfjärilars larver, kackerlackor, löss, silverfiskar och myror och mot alla andra flygande och krypande insekter.

Observera vid användningen:

Vid bekämpning av flygande insekter stängs utrymmets fönster och dörrar. Vid sprayningen hålls aerosolen på ett avstånd om minst 80 cm ifrån väggar och känsliga ytor. Rummets dörrar och fönster hålls stängda under minst 15 minuter efter behandlingen.

Husdjursstallar:

Behandla speciellt de områden där flugor gärna håller till såsom t.ex. fönsterbräden. Fodermedel, kärl för utfodring och bord får inte behandlas.

Krypande insekter:

Springor, skorstenar och andra gömställen för insekter sprayas lätt på ca 50 cm avstånd. Små utrymmen, såsom skåp eller skrubbar bör inte sprayas längre än 5 sekunder per gång. Efter behandlingen bör man sköta om ventileringen.

Förebyggande av skador på miljön:

Man gör sig av med tomma förpackningar tillsammans med annat hushållsavfall.

Förpackningar/partiförpackningar:

Förpackningar/partiförpackningar:

200 g / 12 st.

400 g / 6 st.

Använd biocider på ett tryggt sätt. Läs alltid etiketten

och produktinformationen före användningen.

Bruksanvisning

Då flygande skadeinsekter förekommer. Behandlingen förnyas vid behov.
Käyttömäärä: 
Preparatet sprayas uppåt 5–10 sekunder / ett medelstort rum
Då krypande skadeinsekter förekommer. Behandlingen förnyas vid behov.
Käyttömäärä: 
Preparatet sprayas på de ställen där insekter håller till såsom springor och boplatser, skåp och skrubbar.