K-Othrine SC 25

För bekämpning av insekter i bostäder, lagerbyggnader, husdjursstallar, industrianläggningar och offentliga utrymmen.
  • effekt mot både vuxna insekter och larver
  • god långtidsverkan
  • luktfri
  • smutsar inte ner

Aktiv substans

deltametrin 25 g/l

Egenskaper:

K-Othrine SC 25 är ett vattenbaserat preparat, vars aktiva substans hör till de syntetiska pyretroiderna. Det kännetecknas av god effekt mot såväl fullvuxna insekter som larver. Verkningstiden är lång. Preparatet är nästan luktfritt och det varken smutsar ner eller skadar ytor. Effekten är god också vid svala förhållanden.

Effektivitet:

K-Othrine SC 25 har god effekt mot bl.a. kackerlackor, loppor, silverfiskar, löss, skalbaggar samt myror. Av flygande insekter har preparatet effekt mot bl.a. flugor, myggor, getingar, malar och mott.

Använding:

Preparatet sprids med ryggspruta. Rekommenderad storlek på spridarmunstycke: spaltspridare med typmärkning 000 eller 0000. Ytrymmen som skall behandlas rengörs omsorgsfullt före besprutningen.

Importören svarar för att ett preparat som är förpackat i den ursprungliga förpackningen och har lagrats på rätt har en sammansättning som motsvarar vad som har angivits. Tillverkaren är inte ansvarig för den verkan preparatet har under avvikande förhållanden.

Observera vid användningen:

Livsmedel bör avlägsnas eller skyddas omsorgsfullt under behandlingen. Akvarier bör täckas och husdjur föras till en annan plats under behandlingen. Man får vistas i ett behandlat utrymme tidigast 2 timmar efter behandlingen. Utrymmet bör ventileras väl innan före vistelsen. Barn under 2 år, personer som lider av astma eller allergi samt gravida kvinnor får inte vistas i utrymmet innan 5 timmar har förflutit efter bekämpningen.

Förebyggande av skador på miljön:

Överblivet, oanvändbart bekämpningsmedel förs till en insamlingspunkt för problemavfall och tomma ursköljda förpackningar förs till en allmän avstjälpningsplats.

Förpackningar/partiförpackningar:

1 l / 12 st.

Bruksanvisning

Sprutvätskan sprutas direkt över de ställen där insekterna håller till och över boplatser. Sprutvätskans brukskoncentration är 0,5 % (t.ex. 25 ml / 5 l vatten). Bruksmängden är ca 0,5 dl/m2 beroende på ytans material. På porösa ytor går det åt mera sprutvätska än på släta och hårda ytor. Sprutvätskan sprids jämnt ut över de ställen där insekter håller till såsom springor, sprickor m.fl. gömställen.
Käyttömäärä: 
Då skadeinsekter uppenbarar sig. Behandlingen förnyas vid behov efter 1–2 veckor.

Varningar

N, R50/53, S2-13-23-26-29-51