Bekämpning av insekter inomhus

Sisähyönteisten torjunta

För bekämpning av flygande och krypande insekter inomhus och i omedelbar närhet av byggnader.
För bekämpning av flygande och krypande insekter inomhus.
För bekämpning av insekter i bostäder, lagerbyggnader, husdjursstallar, industrianläggningar och offentliga utrymmen.
För bekämpning av flygande insekter i husdjursstallar.
För bekämpning av flugor i djurskydd och andra utrymmen inomhus samt i omedelbar närhet av byggnader.