Höstraps Pioneer Maximus PR44D06

En semidvärghybridsort av höstraps för nordiska förhållanden.
  • tillväxtpunkten är lågt belägen och välskyddad
  • det låga växtsättet gynnar övervintringen och underlättar skörden
  • tål vinterköld och vårfrost
  • utmärkta skörderesultat i inhemska försök

Egenskaper:

Den nya höstrapsen Pioneer Maximus PR44D06 är en synnerligen högavkastande hybridsort. PR44D06 är en semidvärghybridsort, vars växtsätt avviker från normala sorter av hybridhöstraps. Dess tillväxtpunkt är belägen nära marken vilket förbättrar rapsplantornas förmåga att övervintra. Beståndet växer sig inte heller lika högt som traditionella sorter, utan plantorna bildar en kraftig stjälk vilken grenar sig effektivt och stöder sig mot omgivande plantor. Risken för liggsäd är därför synnerligen låg. Det låga växtsättet möjliggör också en jämnare mognad och underlättar skörden.

Sådd:

Rekommendationen är att rapssorten PR44D06 sås under tidsintervallet mellan medlet av juli och den 10 augusti. En tidig sådd är möjlig eftersom sorten inte växer sig alltför stor före de krävande förhållandena under vintern. Man eftersträvar en såtäthet på 45–50 frön per m2.

Anspråk på jordart:

Höstraps lämpar sig för skiften där markens vattenekonomi är i skick. Skiften som lämpar sig för höstsäd är vanligen lämpliga även för höstraps. Om det på skiftet finns sänkor i vilka vatten kan samlas på vintern och på våren, är dessa sänkor till skada för höstrapsen. Höstrapsen lämpar sig för de flesta jordarter, de bäst lämpliga jordarterna är mineraljordar. Åkerns pH och växtnäringsämnen borde vara åtminstone på tillfredställande nivå. Höstrapsen har ett utmärkt förfrukts- och markförbättrande värde.

Växtskydd:

Det rekommenderas att man alltid plöjer före sådden för att man skall kunna minimera det skadetryck som förorsakas av sniglar. På hösten kan man vid behov använda medel som skyddar mot växtsjukdomar, men behovet av svampmedlets tillväxtreglerande verkan är mindre än hos ordinära sorter på grund av växtsättet hos sorten som är en semidvärghybrid.

Förpackning/partiförpackning:

1 st. / 70 st.

Säcken innehåller 2 miljoner groende frön, vilka räcker till för sådd av 4 hektar.

 

Bruksanvisning

1 ha = 500 000 frön = 0,25 säckar