Ensilagefodermajs Pioneer PR39V43

En synnerligen tidig och högavkastande hybridmajssort
  • tillväxten startar snabbt
  • fodermajs med rikligt stärkelseinnehåll
  • smidig anpassning till olika jordarter

Egenskaper:

Pioneers hybridmajs PR39V43 är en synnerligen tidig fodermajssort, vars tillväxt startar i ett tidigt skede.

Sådd:

Rekommendationen är att man sår majssorten PR39V43 vid medlet av månaden maj i mark som är varm. Temperaturen hos marken bör vid sådden överstiga 5 grader och grödans utveckling börjar på allvar först då markens temperatur är 10 grader. Det lönar sig att göra sådden då det inte längre är risk för nattfrost.

Sådjupet är 4–5 cm vid normala förhållanden.

Såtätheten är 85000–100000 plantor/ha (8,5–10 plantor/m2).

Ett lämpligt radavstånd är 75 cm och avståndet från frö till frö ca 15 cm.

Anspråk på jordart:

De jordarter som bäst lämpar sig för majsodling är mull-, mo- och sandjordar. Tillpackade lerjordar är för det mesta olämpliga för odling av majs. PR39V43 lämpar sig som sort bättre än genomsnittet även för tyngre jordarter.

Förpackning/partiförpackning:

1 säck = 80000 frön

Tips för användningen:

Bekämpning av fröogräs i fodermajs:

Första besprutning då ogräsen är vid hjärtbladstadiet med tankblandningen Harmony SX 11,25 g / Titus WSB 30 g / Sito Plus -fästmedel 0,1 l/ha.

Andra besprutning då nya ogräsen har bildat planta med tankblandningen Harmony SX 7,25 g / Titus WSB 20 g / Sito Plus -fästmedel 0,1 l/ha

Bruksanvisning

1 ha

85000–100000 plantor/ha
Käyttömäärä: 
1,1–1,2 säckar