Titus® WSB

För ogräsbekämpning i potatis och fodermajs.
  • bred effekt från måra till kvickrot
  • lättanvänd vattenlöslig påse
  • effektivt också mot åkermolke

Aktiv substans

rimsulfuron 250 g/kg

Produkten hör till resistensgrupp B

Egenskaper:

Titus är ett lågdosmedel som verkar via bladen. Det kan användas både före och efter potatisens plantsättning. Preparatet har god effekt mot ogräs, även mot måra. Vid sen besprutning får man effekt även mot kvickrot. Titus är förpackat i vattenlösliga påsar, varför det är lätt att dosera.

Effektivitet:

Medlet har god effekt mot de flesta ogräs, bl.a. måra, harkål, åkertistel, åkerspergel, åkerförgätmigej, dån och kvickrot. Effekten mot pilörtsarter och trampört, viol och under torra år mot stora plantor av svinmålla är dålig.

Förhållanden vid besprutning:

Vid svala förhållanden blir effekten långsamt synlig. Den bästa effekten speciellt mot kvickrot erhålls då luftfuktigheten är hög. Vissa potatissorter kan blekna särskilt vid dubbel besprutning och speciellt vid heta och torra förhållanden. Känsliga sorter är bredbladiga såsom Fambo, Matilda, Nicola, Sabina, Timo och van Gogh.

Begränsningar i användningen:

Preparatet får inte användas i potatisutsädesodlingar, vilka är grundlagda med mikroplantor, miniknölar eller med växtmaterial som förökats genom kloning, och inte heller i växthus eller i potatis odlad under fiberduk. Preparatet kan användas i tidig potatis. Efter tidig potatis eller om man blivit tvungen att harva upp ett skifte som behandlats med Titus WSB får man samma år på skiftet endast odla potatis, majs och efter plöjning höstsäd. Följande år får på det behandlade skiftet endast odlas potatis, stråsäd eller majs. Av Titus WSB kan på ett skifte användas högst 50 g/ha under en växtperiod. Preparatet får inte användas på grundvattenområden.

Behärskandet av resistens:

En långvarig upprepad användning av preparatet kan öka risken för uppkomst av tåliga stammar av ogräs. Använd på ett mångsidigt sätt även preparat som verkar på ett annat sätt som en del av tankblandningar.

Förpackning/partiförpackning:

100 g (5 dospåsar à 20 g) / 10 st.

Tips för användningen:

Bekanta dig med de tvättinstruktioner som ges i texten på försäljningsemballaget. Titus WSB kan användas tillsammans med Harmony 50 SX för ogräsbesprutningar i fodermajs.

Bruksanvisning

Potatis

Vid ogräsens hjärtblad–2-bladstadium. Behandlingen kan vid behov förnyas efter 7–10 dygn
Käyttömäärä: 
1–1,5 vattenlösliga påsar (20–30 g) + Sito Plus 0,2 l/ha Om det förekommer stora plantor av svinmålla (> 2-bladstadiet) tillsätts Senkor 150–200 g/ha.

Potatis

Kvickroten bekämpas då den har 2–4 blad.
Käyttömäärä: 
2,5 vattenlösliga påsar (50 g) + Sito Plus 0,2 l/ha

Fodermajs

Vid ogräsens 4-bladstadium som engångsbehandling. Som delad behandling 7–10 dygn efter första behandling.
Käyttömäärä: 
1,5–2,5 vattenlösliga påsar (30–50 g) + Sito Plus 0,2 l/ha

Fodermajs

Kvickroten bekämpas då den har 4 blad.
Käyttömäärä: 
2,5 vattenlösliga påsar (50 g) + Sito Plus 0,2 l/ha

Effekt

Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Gatkamomill 5
Åkerförgätmigej 5
Harkål 5
Pilört 5
Baldersbrå, vårgroende 5
Våtarv 5
Korsört 4
Rödplister 4
Åkerviol 4
Småsnärjmåra 4
Trampgräs 3
Åkerbinda 3
Nattskatta 2
Jordrök 2
Brunskära 1
Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Kvickrot 5
Vitgröe 5
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkerspärgel 5
Korsblomstriga ogräs 5
Dån 5
Svinmålla 4
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkertistel 4
Mjölktistel 3

Varningar

N, R50/53, S2-13-29

Minsta avstånd till vattendrag

3 m