Targa Super 5 SC

Selektivt medel för bekämpning av kvickrot, flyghavre och vissa andra gräsartade ogräs i bestånd av bredbladiga odlingsväxter på sommaren under växtperioden.
  • snabb effekt
  • skonsamt mot odlingsväxten
  • fungerar även vid svåra besprutningsförhållanden
  • bra långtidsverkan

Aktiv substans

kvizalofop-P-etyl 50 g/l

Produkten hör till resistensgrupp A

Egenskaper:

Targa Super 5 SC verkar mot ogräsen endast via bladen, från vilka det transporteras till jordstocken. Vid bekämpning av kvickrot varierar bekämpningstidpunkten årligen i enlighet med hur växtperioden framskrider, jordbearbetningen och växtplatsen. Kvickrotens tillväxt stannar upp vid besprutningsögonblicket och efter en vecka blir färgförändringar synliga på kvickrotens blad. Targa Super 5 SC är godkänt för de odlingsväxter som omnämns i tabellen nere på sidan.

Effektivitet:

Den bästa besprutningstidpunkten fastställs genom att man undersöker utvecklingen hos knopparna på kvickrotens rotstockar. Den bästa besprutningstidpunkten infaller då de nya skotten som utvecklas från jordstammarnas knoppar är 2–3 cm långa. Vid detta skede har kvickroten 4–6 blad och den är 20–30 cm hög.

Förhållanden vid besprutning:

Efter besprutningen tas den aktiva substansen snabbt upp av växten, och preparatet är regnfast en timme efter besprutningen. Den lägsta angivna mängden rekommenderas endast vid förhållanden som är speciellt gynnsamma för bekämpning; vid varmt och fuktigt väder när luftfuktigheten är över 70 % och när beståndet är vid god tillväxt.

Begränsningar i användningen:

Preparatet år inte användas i ärt som skördas som grönärt. Rybs och raps bör besprutas innan blomskaftets längdtillväxt har börjat. Bärbuskar bör besprutas före kartbildningen. Tåligheten hos alla prydnadsträd och -buskar under skilda växtförhållanden kan inte garanteras, varför det är skäl att först pröva preparatet på en liten areal. Blommande prydnadsväxter får inte besprutas på grund av skaderisken. Myllning av odlingen eller hackning av radmellanrummen inom 10 dagar före eller efter besprutningen försvagar effekten mot kvickrot. Ett bestånd som lider av torka, köld eller av någon annan orsak bör inte besprutas.

Karenstid:

Kålrot, sockerbeta och kålväxter 65 dygn. Morot och rödbeta 56 dygn. Blomkål och broccoli, palsternacka, knölselleri, purjo, sätt- och sålök, potatis, senap, lin, bovete, kummin och fruktträd 45 dygn. Ärt 30 dygn. Jordgubbe 21 dygn.

Förpackning/partiförpackning:

5 l / 4 st.

Bruksanvisning

Sockerbeta

Den första besprutningen görs vid kvickrotens 4–5 -bladstadium. Den andra besprutningen görs efter ca 3 veckor, före det beståndet sluter sig, om nya skott av kvickrot kommer upp till ytan.
Käyttömäärä: 
1,5-2,0 l + Sito Plus 0,2 l

raps och rybs

-
Käyttömäärä: 
2,5-3,0 l (eller 2,0 l + Sito Plus 0,2 l)

Ärt, potatis, morot, rödbeta, kålrot, kål, sätt- och sålök, purjo, knölselleri, palsternacka

-
Käyttömäärä: 
2,5-3,0 l (eller 2,0 l + Sito Plus 0,2 l)

lin, kummin, senap och bovete

-
Käyttömäärä: 
2,5-3,0 l (eller 2,0 l + Sito Plus 0,2 l)

Klöver och rödsvingel

-
Käyttömäärä: 
3,0-4,0 l

Jordgubbe och åkerbär

Jordgubbe behandlas under det att rötterna har skyddats helst strax före blomningen, varvid man får den bästa möjliga effekten mot kvickrot, eller alternativt som en behandling av hela arealen genast efter skörden.
Käyttömäärä: 
3,0 l

Vinbärsbuskar, krusbär, hallon, buskblåbär, havtorn, nypon, fruktträd, prydnadsträd och -buskar:

Den rätta besprutningstidpunkten, om marken inte har bearbetats, är den senare delen av maj.
Käyttömäärä: 
3,0-4,0 l

Flyghavre och andra ettåriga gräs

Flyghavren bekämpas då den är vid slutskedet av bestockningen eller senast vid början av stråskjutningen. Mot vitgröe fås den bästa effekten då det har högst två blad.
Käyttömäärä: 
1,5 l/ha eller alternativt 1,0 l/ha + Sito Plus 0,2 l/ha.

Effekt

Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Kvickrot 5
Flyghavre
Bekämpnings ändamål Effekt
Flyghavre 5
Can be used in groundwater area

Regnbeständig

En timme efter behandlingen

Minsta avstånd till vattendrag

3 m