Spotlight Plus

För ogräsbekämpning i potatis före potatisens uppkomst och för blast- och bladnedvissning i potatis.
  • både för ogräsbekämpning och blastnedvissning
  • transporteras inte till knölarna
  • kontaktverkande
  • regnbeständigt efter två timmar

Aktiv substans

karfentrazon-etyl 60 g/ltr

Produkten hör till resistensgrupp E

Egenskaper:

Spotlight Plus har effekt på växterna via bladen genom verkan på bildningen av klorofyll i cellerna och förintar således ogräsen och blasten. Medlet transporteras inte inne i växten och samlas inte i knölarna. Effekten börjar bli synlig inom ett par dagar efter besprutningen. Blasten dör inom ett par veckor. På effekten inverkar förutom hur väl krossningen har lyckats även graden av mognad hos potatisen. Det bästa resultatet av blastdödningen fås, då mognaden redan har inletts och beståndet inte lider av en alltför kraftig torka. Vid ogräsbekämpning är bruksmängden hos preparatet Spotlight Plus låg och användningen av medlet är synnerligen förmånlig. Vid bekämpning av ogräs bör man observera, att medlet även har en övergående verkan på potatis som kommit upp. Därför bör behandlingen göras senast då 10 % av potatisen har satt planta. I tankblandningar med andra preparat som används i potatis utrotar det ogräs som kommit upp och markverkan hos de andra medlen ger en långvarig effekt.

Effektivitet:

Spotlight Plus har som sådant god effekt mot bl.a. följande fröogräs: måra, åkerbinda, trampört, Veronica- arter, viol, plister, svinmålla och nattskatta. Den minsta rekommenderade dosen kan man använda från ogräsens hjärtbladstadium fram till 1-bladstadiet. För att man skall få en långvarigare och bredare effekt rekommenderas en tankblandning med Fenix eller Senkor, varvid man använder de doser som rekommenderas för dessa medel. Programmet kan senare efter potatisens uppkomst kompletteras med Titus WSB eller Senkor.

Förhållanden vid besprutning:

Den bästa besprutningstiden för preparatet infaller på morgonen. Efter behandlingen bör det vara ljust under åtminstone 4 timmar. Vid blastdödning bör man låta behandlingen med Spotlight Plus verka i två veckor före upptagningen. Efter besprutningen bör det vara uppehållsväder i 2 timmar för att preparatet skall hinna verka.

Begränsningar i användningen:

Karenstid 7 dygn.

Förpackning/partiförpackning:

5 l / 4 st

Bruksanvisning

Bekämpning av ogräs

I tidig potatis senast, då 5 % av potatisen har kommit upp och i sena sorter då högst 10 % kommit upp. Antigen som sådant eller i tankblandning med ett markverkande medel (Fenix, Senkor)
Käyttömäärä: 
0,2-0,25 ltr/ha

Blast- och bladnedvissning i potatis

Blasten krossas omsorgsfullt ca 3 dagar före besprutningen så, att 10–40 cm långa stjälkar blir kvar och nästan alla blad lossnar från stjälkarna.
Käyttömäärä: 
1,0 ltr/ha

Effekt

Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Nattskatta 5
Rödplister 5
Åkerviol 5
Småsnärjmåra 5
Trampgräs 5
Åkerbinda 5
Gatkamomill 4
Pilört 4
Baldersbrå, vårgroende 4
Harkål 3
Åkerförgätmigej 2
Jordrök 2
Brunskära 1
Korsört 1
Våtarv 1
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkerspärgel 5
Dån 5
Svinmålla 5
Korsblomstriga ogräs 4
Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Vitgröe 1
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 1
Åkertistel 1

Varningar

Xi, N, R38-43-50/53, S2-13-24-29-36/37

Regnbeständig

Två timmar efter behandlingen

Minsta avstånd till vattendrag

3 m