Safari®

För bekämpning av ogräs i odlingar av sockerbeta.
  • behändig vattenlöslig påse
  • smidig tankblandningspartner

Aktiv substans

triflusulfuron-metyl 500 g/kg

Produkten hör till resistensgrupp B

Egenskaper:

Safari® har huvudsakligen effekt mot ogräsen via bladen. I mark som är fuktig har det också i viss mån effekt via marken. Safari används som en del av bekämpningsprogram mot ogräs i sockerbeta.

Effektivitet:

Preparatet har god effekt mot bl.a. måra, baldersbrå, brunskära, harkål, och dån. Preparatet har dålig effekt mot svinmålla, åkertistel och åkermolke. Safari används vanligen tillammans med andra medel som används i sockerbeta för att i tankblandningar komplettera effekten.

Förhållanden vid besprutning:

Vid svala förhållanden blir effekten långsamt synlig. Varmt och fuktigtväder befrämjar effekten, liksom fuktig mark befrämjar markverkan. I beståndet kan ses en övergående ljusfärgning.

Begränsningar i användningen:

Vid synnerligen torra förhållanden borde Safari inte användas i sockerbeta på grund av risken för skador.

Behärskandet av resistens:

En långvarig upprepad användning av preparatet kan öka risken för uppkomst av tåliga stammar av ogräs. Använd på ett mångsidigt sätt även preparat som verkar på annat sätt som en del av tankblandningar.

Förpackning/partiförpackning:

120 g (4 x 30 g dospåse) / 10 st.

Tips för användningen:

Bekanta dig med de tvättinstruktioner som ges i texten på försäljningsemballaget. Safari® tål köld då det lagras under torra förhållanden. Bekanta dig med råden för odling, vilka ges av Centralen för sockerbetsforskning (Sokerjuurikkaan tutkimuskeskus, SJT) och Sucros. Bland dessa råd finner du de senaste växtskyddsprogrammen.

Bruksanvisning

Sockerbeta

I tankblandningar, första gången vid hjärtbladstadiet
Käyttömäärä: 
20-30 g/ha

Effekt

Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Gatkamomill 5
Nattskatta 5
Brunskära 5
Korsört 5
Rödplister 5
Åkerförgätmigej 5
Harkål 5
Småsnärjmåra 5
Pilört 5
Baldersbrå, vårgroende 5
Trampgräs 4
Jordrök 3
Åkerviol 3
Åkerbinda 3
Våtarv 2
Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Vitgröe 5
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkerspärgel 5
Korsblomstriga ogräs 5
Dån 5
Svinmålla 2
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 2
Åkertistel 2

Varningar

N, R50/53, S2-13-29

Regnbeständig

Två timmar efter behandlingen

Minsta avstånd till vattendrag

3 m