Lentagran WP

För bekämpning av fröogräs i odlingar av lök, purjo, vitlök, majs, kål som knyter sig, blomkål, rosenkål, broccoli och foderkål samt i fröodlingar av klöver.
  • verkar endast via bladen på ogräsen
  • säker effekt vid alla förhållanden
  • behändig vattenlöslig påse

Aktiv substans

pyridat 450 g/l

Produkten hör till resistensgrupp C3

Egenskaper:

Lentagran WP är ett specialmedel för grönsaksodling, för klöver samt för ogräsbekämpning i kummin under året för sådd (off-label). Det verkar på ogräsen endast via bladen. Den bästa effekten fås då besprutningen görs när ogräsplantorna är små och vid god tillväxt. Effekten hos Lentagran WP kan kompletteras genom att man i bekämpningsprogrammet använder andra godkända preparat. Preparatet tål inte köld. Det bör lagras i ett välventilerat lager, där temperaturen är +5–35 grader. Om medlet har utsatts för köld kristalliseras dess aktiva substans och kan stocka munstycken. Uppbevaring av medlet i värme före besprutningen eller utblandning i ljummet vatten kan hjälpa.

Effektivitet:

Lentagran WP har god eller utmärkt effekt mot bl.a. svinmålla, dån, plister och småsnärjmåra samt tillfredställande effekt mot bl.a. baldersbrå och kamomillarter, åkergyllen, penningört, åkerviol och våtarv.

Förhållanden vid besprutning:

Det bästa bekämpningsresultatet uppnås, då besprutningen görs i ett torrt bestånd och temperaturen är över 8 °C. Den lämpligaste besprutningstidpunkten är vanligen på morgonen. Alltför kalla eller våta förhållanden vid besprutningsögonblicket kan förorsaka övergående brännskador i beståndet, eftersom det skyddande vaxlagret då är svagt. Skaderisken är störst efter en kall regnperiod, om nattemperaturerna understiger 2 °C. Också under fiberduk utvecklas växternas vaxlager svagare än normalt, varför duken bör avlägsnas senast en vecka före besprutningen. Vid torra förhållanden kan effekten förbli otillräcklig. Preparatet är regnbeständigt redan ett par timmer efter besprutningen.

Begränsningar i användningen:

Karenstider: Huvudkål, broccoli och blomkål 30 dygn, rosenkål och foderkål 42 dygn, lök, vitlök och purjo 56 dygn

Förpackning/partiförpackning:

1 kg / 10 st

Bruksanvisning

Sättlök, plantlök, purjo

Då löken har minst 3 blad
Käyttömäärä: 
1,5-2,0 l/ha

Sålök

Då löken har minst 3 blad
Käyttömäärä: 
1,0 l/ha

Vitlök

Då löken har minst 3 blad eller delad behandling med 10– 14 dygns intervall
Käyttömäärä: 
1,5-2,0 l/ha eller 1,0 + 1,0 l/ha

Sockermajs

Engångsbehandling då ogräsen satt planta eller delad behandling med 10–14 dygns interval
Käyttömäärä: 
1,5-2,0 l/ha eller 1,0 + 1,0 l/ha

Huvud-, blom- och rosenkål, broccoli

3–4 veckor efter planteringen
Käyttömäärä: 
1,5-2,0 l/ha

Foderkål

Då kålen har minst 4 egentliga blad
Käyttömäärä: 
1,5-2,0 l/ha

Klöver

Tidigt på våren då tillväxten startat
Käyttömäärä: 
1,0-1,5 l/ha

OFFLABEL Kummin året för sådd

Används i bekämpningsprogram mot ogräs för att komplettera effekten hos andra medel mot ogräs eller som sådant. Se instruktioner: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri
Käyttömäärä: 
0,3–0,5 i blandningar eller 0,75 använt ensamt

Effekt

Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Brunskära 5
Korsört 5
Rödplister 5
Jordrök 5
Harkål 5
Småsnärjmåra 5
Gatkamomill 4
Nattskatta 4
Baldersbrå, vårgroende 4
Åkerförgätmigej 3
Våtarv 3
Åkerviol 2
Åkerbinda 2
Pilört 2
Trampgräs 1
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Dån 5
Svinmålla 4
Åkerspärgel 3
Korsblomstriga ogräs 2
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 2
Åkertistel 2
Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Vitgröe 1

Varningar

Xi; R38;R43;N; R50–53, S24–37–46–2–13 – 29

Regnbeständig

En timme efter behandlingen

Minsta avstånd till vattendrag

3 m