Goltix 70 WG

För bekämpning av fröogräs i odlingar av sockerbeta, rödbeta, jordgubbe och kummin.
  • effekt mot ogräsen både via marken och bladen
  • utgör basen för bekämpning av baldersbrå i kummin
  • lämpar sig väl för tankblandningar
  • skonsamt för odlingsväxterna

Aktiv substans

metamitron 700 g/kg eller ltr

Produkten hör till resistensgrupp C1

Egenskaper:

Goltix är ett bredverkande baspreparat för bekämpning av fröogräs. Den bästa effekten hos Goltix fås mot ogräs som är på hjärtbladstadiet. Goda fuktförhållanden i marken och hög relativ fukthalt förbättrar effekten mot ogräs.

Effektivitet:

Goltix har god effekt mot bl. a. följande ogräs: våtarv, harkål, baldersbrå och gatkamomill, dån, svinmålla, plister, korsblomstriga ogräs, etternässla, törelväxter och vitgröe. Effekten mot småsnärjmåra och övervintrat baldersbrå är otillräcklig.

Förhållanden vid besprutning:

Markverkan är bäst fuktig och fint bearbetad jord vars mullhalt är låg. Det rekommenderas att besprutningen görs på förmiddagen, då temperaturen överstiger +15 °C och mycket varma dagar tidigt på morgonen. Då sträng nattfrost hotar bör besprutningen framskjutas 2–3 dygn innan man kan spruta. Om odlingsväxtens plantor är vid svag kondition på av groddbrand, skador förorsakade av insekter, dåliga tillväxtförhållanden eller av någon annan orsak, bör besprutningen framskjutas tills det plantorna har repat sig.

Begränsningar i användningen:

Den största bruksmängden under en växtperiod är 6,0 kg eller l/ha. I odlingar på plast behandlas endast radmellanrummen.

Förpackning/partiförpackning:

5 kg eller ltr/ 4 st

Bruksanvisning

Sockerbeta

Besprutas 1–3 gånger i blandning med andra medel som används i sockerbeta efter det betorna kommit upp. Se anvisningar från Centralen för sockerbetsforskning på sidan 9 i denna handbok eller på adressen www.sjt.fi.
Käyttömäärä: 
0,5-2,0 kg/ ltr/ gång

Rödbeta

Åkern besprutas första gången, då rödbetans plantor passerat hjärtbladstadiet och då ogräsplantorna är vid hjärtbladsstadiet. Behandlingen förnyas då ogräsen på nytt är vid hjärtbladstadiet.
Käyttömäärä: 
1,5–2,0 kg och Medifam 320 SC 0,75–1,25 l som tankblandning

Jordgubbe

Nyplanterade odlingar besprutas då plantorna rotat sig.
Käyttömäärä: 
2,0–3,0 ltr/ha

Jordgubbe

Skördebringande odlingar besprutas tidigt på våren senast då jordgubben är vid tidigt knoppstadium. En tankblandning med Medifam 320 SC förbättrar effekten mot svinmålla.
Käyttömäärä: 
2,0–4,0 1,5–2,0 + Medifam 320 SC 0,5 l/ha

Effekt

Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Gatkamomill 5
Åkerförgätmigej 5
Baldersbrå, vårgroende 5
Våtarv 5
Rödplister 4
Harkål 4
Trampgräs 4
Pilört 4
Korsört 3
Jordrök 3
Åkerviol 3
Åkerbinda 3
Nattskatta 2
Brunskära 2
Småsnärjmåra 2
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Dån 5
Åkerspärgel 4
Korsblomstriga ogräs 4
Svinmålla 4
Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Vitgröe 4
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 2
Åkertistel 2

Varningar

Goltix 700 SC: Xn, N; R 22-50, S 02-13-23-29-46, Goltix 70 WG: Xn, N; R 22-51, S 02-13-29-46

Regnbeständig

En timme efter behandlingen

Minsta avstånd till vattendrag

3 m