Galera

För bekämpning av ogräs i odlingar av rybs och raps.
  • effekt på ogräsen via bladen
  • sprutas i beståndet vid 2–4 -bladstadiet
  • jordarten har ingen inverkan på effekten

Aktiv substans

klopyralid 267 g/l

picloram 67 g/l

Produkten hör till resistensgrupp o

Egenskaper:

Galera är ett effektivt preparat för ogräsbekämpning i rybs och raps. Effekten blir snabbt synlig efter besprutningen och jordarten har ingen betydelse för effekten. Preparatet är en blandning av två aktiva substanser, klopyralid och picloram, vilka ger en synnerligen god effekt mot de flesta bredbladiga ogräs.

Effektivitet:

Medlet har synnerligen god effekt mot bl.a. följande ogräs: svinmålla, småsnärjmåra, baldersbrå, åkerbinda, gråbo, åkermolke och åkertistel. Effekten mot ogräs som har satt planta är snabb och jordarten har ingen betydelse för effekten. Man bör alltid tillsätta  Dassoil fästmedel till sprutvätskan för att säkra effekten mot svinmålla. Galera har effekt mot ogräsen endast via bladen.

Förhållanden vid besprutning:

Besprutningen görs på våren då temperaturen är högre än +8 °C. Nattfrost får inte förekomma. Den rätta behandlingstidpunkten är då odlingsväxten är vid 2–4 -bladstadiet. Det lönar sig att välja tidpunkt med omsorg, på så sätt säkrar man en god effekt mot ogräsen. Efter besprutningen bör det vara uppehållsväder i 6 timmar för att preparatet skall hinna uppsugas i ogräsen. Effekten syns ett par dagar efter besprutningen och inom 3–4 veckor dör ogräsen. Galera får inte blandas med andra medel. Bespruta inte bestånd som lider av stress (blöta, torka, hetta över 25 °C, nattfrost, skadegörare, näringsbrist eller variationer i temperaturen).

Begränsningar i användningen:

Galera får inte blandas med andra medel. Man får inte heller bespruta bestånd som lider av stress (blöta, torka, hetta över 25 °C, nattfrost, skadegörare, näringsbrist eller variationer i temperaturen). Växter som är känsliga för Galera är potatis, tomat, ärter, bönor, lupin, klöver och andra ärtväxter, sallat och andra korgblomstriga växter, morot och andra flockblomstriga växter. Växtdelar som behandlats med Galera kan inte komposteras eller användas i växthus. Odla inte påföljande år känsliga växter såsom potatis och ärter. Se upp för vinddrift vid besprutning, speciellt nära odlingar av utsädespotatis och grönsaker. Preparatet får inte användas i sorten Marie.

Förpackning/partiförpackning:

5 l/ 4 st

Tips för användningen:

Tvätta sprutan omsorgsfullt före en besprutning med Galera. Full sprutan till hälften med vatten och tillsätt den behövliga mängden av Galera, fyll sprutan och tillsätt till sist fästmedlet Dassoil. Sprutans omrörare bör vara påkopplad under hela tiden för påfyllning. Den bästa effekten fås då man sprutar på morgonen då luftens relativa fukthalt är hög. Lägsta lagringstemperatur är 0 °C.

Bruksanvisning

Höstraps

På våren då stjälkens längdtillväxt startar - de första blomkopparna har bildats (BBCH 30–50)
Käyttömäärä: 
0,3 l/ha + Dassoil- fästmedel

Vårrybs och -raps

Vid 2–4 -bladstadiet (BBCH 12–14)
Käyttömäärä: 
0,3 l/ha + Dassoil- fästmedel

Effekt

Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Brunskära 5
Småsnärjmåra 5
Baldersbrå, vårgroende 5
Gatkamomill 4
Nattskatta 4
Korsört 4
Harkål 4
Åkerbinda 4
Trampgräs 3
Pilört 3
Rödplister 2
Åkerförgätmigej 2
Åkerviol 2
Våtarv 2
Jordrök 1
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Svinmålla 5
Dån 2
Åkerspärgel 1
Korsblomstriga ogräs 1
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 4
Åkertistel 4
Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Vitgröe 1

Varningar

R52/53, S2-13-29

Regnbeständig

Sex timmar efter behandlingen

Olkienkäyttörajoitus

Växtdelar som behandlats med Galera kan inte komposteras eller användas i växthus

Jälkikasvirajoitteet

Odla inte följande växter: potatis och tomat, ärter, bönor, klöver och andra baljväxter, sallat och andra korgblomstriga växter, morot och andra flockblomstriga växter.

Minsta avstånd till vattendrag

3 m

Begränsningar i användning

Får inte användas på samma åker nästa år