Fenix

För bekämpning av ogräs i odlingar av potatis, morot, palsternacka, ärt, bondböna, sättlök, dill, persilja, kummin, koriander och solros samt på skolningsarealer för barrträdsplantor i vilostadium vid skogsplantskolor.
  • verkar mot ogräsen både via marken och via bladen
  • kan användas före uppkomsten i odlingsväxter som odlas under fiberduk
  • lämpar sig väl för tankblandningar
  • smidiga bruksmängder utgående från jordart och mullhalt

Aktiv substans

aklonifen 600 g/l

Produkten hör till resistengrupp F3

Egenskaper:

Fenix är ett basmedel med bred effekt för bekämpning av fröogräs. Medlet verkar bäst i välbearbetad mark och då ogräsen är hjärtblad till 2–4 -bladstadiet. Goda fuktförhållanden i marken och hög relativ luftfuktighet förbättrar effekten mot ogräs.

Effektivitet:

Fenix har god effekt mot bl.a. följande fröogräs: våtarv, harkål, småsnärjmåra, svinmålla, plister, korsblomstriga ogräs och vitgröe. Effekten är otillräcklig mot dån, baldersbrå och kamomillarter, pilörtsarter, åkerbinda och trampört och åkerviol. På grova mineraljordar används de minsta rekommenderade doserna, på lerhaltiga eller mullhaltiga jordar används de största doserna.

Förhållanden vid besprutning:

Markverkan är bäst i en fuktig och välbearbetad mark vars mullhalt är låg. Det rekommenderas att besprutningen görs på förmiddagen och vid mycket varmt väder tidigt på morgonen om odlingsväxten har satt planta.

Begränsningar i användningen:

Man får inte använda Fenix under på varandra följande år på ett och samma skifte. Vid skogsplantskolor får man vid behov använda Fenix under på varandra följande år, varefter man inte får använda medlet under två års tid på området. Tidig morot får inte behandlas efter uppkomsten. Sättlökar bör vara placerade helt under markytan. I kummin är den största tillåtna bruksmängden under ett skördeår 3,0 l/ha.

Förpackning/partiförpackning:

5 l / 4 st.

Tips för användningen:

Tankblandningen Fenix 0,3–0,5 l/ha + Goltix 0,7– 1,0 kg/ha + Lentagran WSB 0,3–0,5 kg/ha i sättlök och vid kumminets 1–2 -bladstadium är en effektiv blandning för bekämpning av fröogräs vid 4–8 -bladstadiet beroende på ogräsarten. I morot bekämpar tankblandningen Fenix + Senkor ogräsen effektivt.

Bruksanvisning

Potatis

Strax före potatisens plantsättning.
Käyttömäärä: 
2,5-3,5 l/ha

Potatis

I tankblandning med preparatet Spotlight Plus omedelbart före potatisens uppkomst får man effekt mot pilörtsarter, åkerbinda och trampört samt dån då dessa ogräs satt planta. Även i potatis som odlas under fiberduk.
Käyttömäärä: 
1,5–2,0 l/ha + Spotlight Plus 0,2–0,25 l/ha

Ärt

Strax före ärtens uppkomst
Käyttömäärä: 
2,5–3,5 l/ha

Ärt

då ärten är 5–8 cm hög
Käyttömäärä: 
1,5–3,0 l/ha

Morot och palsternacka

Engångsbehandling: två dagar före odlingsväxtens uppkomst
Käyttömäärä: 
2,5–3,0 l/ha

Morot och palsternacka

Delad behandling: 1. Före odlingsväxtens uppkomst 2. Då odlingsväxten har två blad
Käyttömäärä: 
1. 1,5–2,0 l/ha 2. 1,5 l/ha

Sättlök

Första behandlingen då ogräsen är vid hjärtbladstadiet Andra behandlingen då nya ogräs är vid hjärtbladstadiet (löken har minst 1½ blad)
Käyttömäärä: 
1. 1,5–2,0 l/ha 2. 1,5 l/ha

Dill och persilja

Efter sådden före odlingsväxtens uppkomst
Käyttömäärä: 
2,0–3,0 l/ha

Kummin, året för sådd samt koriander

Delad behandling: 1. Före odlingsväxtens uppkomst 2. Då odlingsväxten har två blad
Käyttömäärä: 
1. 1,5–2,0 l/ha 2. 1,5 l/ha

Kummin, året för skörd

Engångsbehandling, senast vid slutet av rosettstadiet
Käyttömäärä: 
1,5–2,0 l/ha

Solros

Strax före solrosens uppkomst eller från hjärtbladstadiet till 4-bladstadiet
Käyttömäärä: 
2,5–3,5 l/ha eller 1,5–2,5 l/ha

Odlingar under fiberduk

Genast efter sådden, senast före odlingsväxtens plantsättning
Käyttömäärä: 
1,5–2,0 l/ha

Barrträdsplantor vid skogsplantskolor

Besprutning då plantorna är vid vilostadiet
Käyttömäärä: 
2,0–3,0 l/ha

Bondböna

Före plantuppkomsten
Käyttömäärä: 
2,5-3,5 l/ha

Effekt

Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Rödplister 5
Jordrök 5
Harkål 5
Våtarv 5
Gatkamomill 4
Småsnärjmåra 4
Pilört 4
Åkerförgätmigej 3
Åkerviol 3
Åkerbinda 3
Nattskatta 2
Korsört 2
Trampgräs 2
Baldersbrå, vårgroende 2
Brunskära 1
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Korsblomstriga ogräs 5
Svinmålla 5
Åkerspärgel 4
Dån 2
Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Vitgröe 4
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 2
Åkertistel 2
Can be used in groundwater area

Varningar

N, R50/53, S02-13-29

Jälkikasvirajoitteet

Samana vuonna voidaan viljellä syysviljaa ja syysöljykasveja. Ennen syysöljykasveja on maa kynnettävä.

Minsta avstånd till vattendrag

5 m

Begränsningar i användning

Man får inte använda Fenix under på varandra följande år på ett och samma skifte.