Cantor

För bekämpning av bredbladiga ogräs i vårsäd.
  • lång brukstid
  • har effekt vid kalla förhållanden
  • lämpar sig också för grundvattenområden
  • fästmedel behövs inte

Aktiv substans

florasulam 6,25 g/l

2,4 D 300 g/l

Produkten hör till resistengrupperna B och O

Egenskaper:

Cantor är en bruksklar blandning av två aktiva substanser för ogräsbekämpning i vårsäd. De aktiva substanserna i medlet, florasulam och 2,4-D fungerar även vid kalla förhållanden. Preparatet är skonsamt för stråsäden.

Effektivitet:

De aktiva substanserna i preparatet Cantor kompletterar varandra och ger en bred effekt mot de vanligaste ogräsen i en stråsädesåker såsom måra, baldersbrå, våtarv och korsblomstriga ogräs. De bägge aktiva substanserna har effekt vid svala förhållanden, speciellt florasulam, som har effekt redan vid +2 °C, men också 2,4-D som hör till fenoxisyrorna har effekt vid svala förhållanden.

Förhållanden vid besprutning:

Cantor har effekt redan vid +5 °C. Vid svala förhållanden räcker det något längre tid för effekten att bli synlig jämfört med varmare förhållanden, då effekten mot ogräs blir synlig redan inom ett par dagar. Preparatets brukstid är från 2-bladstadiet ända fram till 2-nodstadiet. Vid början av brukstiden vid bestockningsstadiet är bruksmängden 0,4 l/ha, varvid man får en god effekt mot fröogräs. I början av stråskjutningen är bruksmängden 0,6 l/ha, varvid man får effekt mot åkertistel och åkermolke samt mot fröogräs. Preparatet är regnbeständigt en timme efter besprutningen.

Begränsningar i användningen:

Ett bestånd som lider av torka, väta, hetta eller av andra orsaker bör inte besprutas. Preparatet får inte användas i blandsäd, om det ingår baljväxter i blandsäden.

Behärskandet av resistens:

Cantor har effekt mot en motståndskraftig stam av våtarv och lämpar sig sålunda för förebyggandet av uppkomst av resistens. Om man redan har observerat en motståndskraftig stam av våtarv på skiftet är det skäl att använda t.ex. preparatet Ariane S.

Förpackning/partiförpackning:

3 l / 4 st 5 l/ 4 st

Tips för användningen:

Effekten hos Cantor mot plister och åkerspergel är svag, använd därför tankblandningen Cantor 0,4 l/ ha + 10–12 g/ha Express 50 SX eller Ratio 50 SX. Om man blir tvungen att harva upp ett bestånd som behandlats med Cantor, kan man på samma skifte så stråsäd. Lägsta lagringstemperatur 0 °C.

Bruksanvisning

Från 2-bladstadiet ända fram till 2-nodstadiet (BBCH 12–32)
Käyttömäärä: 
0,4-0,6 l/ha

Effekt

Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Harkål 5
Småsnärjmåra 5
Åkerbinda 5
Baldersbrå, vårgroende 5
Våtarv 5
Maskros 4
Blåklint 4
Åkerförgätmigej 4
Trampgräs 4
Pilört 4
Baldersbrå, övervintrande 4
Groblad 3
Rödplister 3
Jordrök 3
Åkerviol 3
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Korsblomstriga ogräs 5
Svinmålla 5
Dån 4
Åkerspärgel 3
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 3
Åkertistel 3
Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkerven 1
Kvickrot 1
Renkalve 1
Vitgröe 1
Can be used in groundwater area

Varningar

Xn, N, R22-43-50/53, S2-13-24-29-36/37-46

Regnbeständig

En timme efter behandlingen

Jälkikasvirajoitteet

Jos kasvusto joudutaan rikkomaan, voidaan lohkolle kylvää vain viljaa.

Minsta avstånd till vattendrag

3 m