Ally® 50 ST

För ogräsbekämpning i höst- och vårsäd samt i olje- och spånadslin.
  • i form av lättanvänd tablett
  • har effekt mot verkligt stora plantor av baldersbrå
  • markverkan ger effekt även efter besprutningen

Aktiv substans

metsulfuron-metyl 500 g/kg

Produkten hör till resistensgrupp B

Egenskaper:

Ally® 50 ST verkar mot ogräsen både via marken och via bladen. Preparatet, som är i tablettform, är lätt och tryggt att använda och att dosera.

Effektivitet:

Ally® är speciellt effektivt vid bekämpning av stora plantor av baldersbrå. Preparatet har effekt mot de flesta bredbladiga ogräs och rätt god effekt även mot åkertistel och åkermolke på rosettstadiet samt mot åkerven. Preparatet har ingen effekt mot småsnärjmåra och dålig effekt mot jordrök, åkerbinda och knölsyska.

Förhållanden vid besprutning:

Ally® 50 ST har god effekt även vid svala förhållanden, men effekten blir långsammare synlig. Fuktighet i marken förbättrar markverkan, preparatet fungerar också i en jordmån med en hög humushalt. Ally 50® ST är regnbeständigt två timmar efter besprutningen. Vid varma och fuktiga förhållanden kan preparatet förorsaka en övergående ljusfärgning av beståndet, något som dock inte inverkar på skörden.

Begränsningar i användningen:

Preparatet får inte användas i skyddssäd. Om man blir tvungen att harva upp ett område som har behandlats med medlet får man på detta område endast så stråsäd. Följande år får man på skiftet i fråga odla stråsäd, skyddssäd för klöver och gräs, rybs, raps, ärter och potatis. Preparatet får inte användas på grundvattenområden.

Behärskandet av resistens:

Upprepad långvarig användning av preparatet kan öka risken för att det uppkommer stammar av tåliga ogräs. Tillsätt vart tredje eller fjärde år ett preparat som innehåller fluroxipyr till sprutvätskan.

Förpackning/partiförpackning:

10 tabl. / 10 st

Tips för användningen:

Tabletterna doseras i sprutan då denna är till hälften fylld med vatten. För att förbättra effekten mot måra kan man göra en tankblandning med Primus eller Starane. Bekanta dig med de tvättinstruktioner som finns i texten på försäljningsemballaget. Ally® 50 ST tål köld då det lagras under torra förhållanden.

Bruksanvisning

Höstsäd

tidigt på våren då tillväxten startar
Käyttömäärä: 
1,06–1,6 + Sito Plus 0,1 l/ha

Vårsäd

vid sädens 3–4 -bladstadium, före början av stråskjutningen
Käyttömäärä: 
0,8–1,06 + Sito Plus 0,1 l/ha

Lin

då linet är 5–10 cm högt och då ogräsplantorna är små
Käyttömäärä: 
0,8–1,06 + (Sito Plus 0,1 l/ha vid torra förhållanden)

Effekt

Svårt bekämpade
Bekämpnings ändamål Effekt
Rödplister 5
Pilört 5
Baldersbrå, vårgroende 5
Baldersbrå, övervintrande 5
Våtarv 5
Harkål 4
Åkerviol 4
Trampgräs 4
Åkerbinda 4
Groblad 3
Maskros 3
Blåklint 3
Åkerförgätmigej 3
Jordrök 3
Småsnärjmåra 2
Basogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkerspärgel 5
Korsblomstriga ogräs 5
Dån 5
Svinmålla 4
Gräsartade ogräs
Bekämpnings ändamål Effekt
Åkerven 4
Kvickrot 1
Renkalve 1
Vitgröe 1
Åkertistel, mjölktistel
Bekämpnings ändamål Effekt
Mjölktistel 4
Åkertistel 4

Varningar

N, R51/53, S2-13-29

Regnbeständig

Två timmar efter behandlingen

Jälkikasvirajoitteet

Följande år får man på skiftet i fråga odla stråsäd, skyddssäd för klöver och gräs, rybs, raps, ärter och potatis

Minsta avstånd till vattendrag

3 m

Begränsningar i användning

syysrypsi ja -rapsi voivat vioittua jos käsittelystä on alle 3 kk.