Bekämpning av ogräs

Rikkakasvien torjunta

För bekämpning av ogräs i vår- och höstsäd, i klöverfria vallar, i skyddssäd för klöverfria vallar, i gräsfröodlingar samt i energigräs.
För bekämpning av ogräs i vallar som innehåller klöver eller blålucern och i skyddssäd för dessa vallar., i blandsäd med stråsäd och ärter, i odlingen av klöver och blålucern, baljväxter, frilandsgurka, lin, sätt- och plantlök samt äkta johannesört.
För bekämpning av ogräs i sockerbeta, foderbeta och rödbeta samt i jordgubbe.
För bekämpning av bredbladiga och gräsartade ogräs i höstsäd samt i vårvete och -råg.
För bekämpning av ogräs i odlingar av korsblomstriga, våroljeväxter, blomkål och kål som knyter sig, kålrot samt bond- och buskböna.
För bekämpning av ogräs i odlingar av raps och rybs.
För bekämpning av ogräs på odlingar av rybs och raps. Preparatet har dessutom minor-use -godkännande för bekämpning av ogräs i odlingar av huvudkål, blomkål, broccoli, rosenkål, romanescokål, bladkål och kinakål samt på odlingar av kålrot och rova.
För bekämpning av ogräs i höst- och vårsäd samt i skyddssäd för klöverfria vallar.
För bekämpning av ogräs i odlingar av potatis, morot, palsternacka, ärt, bondböna, sättlök, dill, persilja, kummin, koriander och solros samt på skolningsarealer för barrträdsplantor i vilostadium vid skogsplantskolor.
För bekämpning av ogräs i odlingar av rybs och raps.
För bekämpning av ogräs på marken under fruktträd, bärbuskar och hallon, i jordgubbsodlingar samt i plantskolor för och planteringar av förvedade prydnadsväxter samt på skolningsarealer för barrträd vid skogsplantskolor.
För bekämpning av fröogräs i odlingar av sockerbeta, rödbeta, jordgubbe och kummin.
För bekämpning av ogräs i höst- och vårsäd, olje- och spånadslin, skyddssäd för klöverfria vallar, vallar som grundas utan skyddssäd, etablerade ensilage-, hö- och betesvallar samt fröodlingar av timotej.
För bekämpning av ogräs i skyddssäd för vallar (också klöver), i odlade betesvallar och i fodermajs.
För bekämpning av fröogräs i odlingar av lök, purjo, vitlök, majs, kål som knyter sig, blomkål, rosenkål, broccoli och foderkål samt i fröodlingar av klöver.
För bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av socker-, foder- och rödbeta, i odlingar av rybs, raps och jordgubbe, majs, gräsfröodlingar, klöverfria vallar och betesmarker samt i plantskolor och planteringar av förvedade växter.
För bekämpning av kvickrot, flyghavre, åkerven och bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårvete samt i potatis.
För bekämpning av lättbekämpade ogräs i odlingar av stråsäd, ärter, lin och i vallodlingar samt i gräsmattor, på dikeskanter och på vägrenar.
För bekämpning av ogräs i vår- och höstsäd samt i skyddssäd för vallar.
För bekämpning av bredbladiga ogräs i vår- och höstsäd, gräsfröodlingar och skyddssäd för klöverfria vallar samt i klöverfria vallar.
För bekämpning av flyghavre och åkerven i odlingar av korn, vete, råg och rågvete.
För bekämpning av ogräs i odlingar av sockerbeta.
För ogräsbekämpning i odlingar av korn, vete och råg
För bekämpning av gräsartade ogräs i odlingar av lök, morot, socker-, foder- och rödbeta samt potatis, vitkål, lin, rybs, raps, ärt, böna och jordgubbe. Produkten ersätter den gamla Select produkten som hade fästmedlet Renol skillt.
För ogräsbekämpning i potatis före potatisens uppkomst och för blast- och bladnedvissning i potatis.
För bekämpning av ogräs i odlingar av vår- och höstsäd, skyddssäd för klöverfria vallar samt i klöverfria vallar och gräsmattor.
För bekämpning av bredbladiga ogräs i klöverfria betes- och ensilagevallar, gräsfröodlingar, klöverfri skyddssäd samt i höst- och vårsäd.
För bekämpning av ogräs i odlingar av morot, så- och plantlök.
För bekämpning av flyghavre, rajgräs och renkavle i odlingar av korn, vete, råg och rågvete.
Selektivt medel för bekämpning av kvickrot, flyghavre och vissa andra gräsartade ogräs i bestånd av bredbladiga odlingsväxter på sommaren under växtperioden.
För ogräsbekämpning i potatis och fodermajs.
För bekämpning av ogräs i odlingar av sockerbeta.