X-change

Medel som förbättrar kvaliteten hos besprutningsvattnet. Medlet tillsätts till sprutlösningen vid användning både på åkrar och i trädgårdar.
  • fördröjer bekämpningsmedlens nedbrytning i lösningar
  • gör hårt vatten mjukare
  • minskar skumbildningen

Egenskaper:

X-change lämpar sig för användning med alla växtskyddsmedel och i alla odlingsväxter. Med hjälp av medlet kan man förbättra kvaliteten hos besprutningsvattnet. Tillsatsen av medlet till besprutningsvattnet binder vattnets kalcium-, magnesium- och järnkatjoner. Samtidigt sänker det besprutningsvattnets pH till nära 5, vilket är den optimala nivån för de flesta växtskyddsmedlen. Produkten innehåller ett buffrande medel, vilket hindrar pH-värdet att sjuka alltför djupt. X-change gör även vattnet mjukare, vilket är till fördel för växtskyddsmedlen. Användningen av medlet minskar även skumbildningen.

Bruksanvisning:

Tillsätt alltid X-change till spruttanken före bekämpningsmedlet. Fyll spruttanken med hälften av den behövliga vattenmängden. Starta sprutans omrörare. Tillsätt den behövliga mängden av preparatet X-change samt resten av vattnet och bekämpningsmedlet. Omrörningen i sprutan bör hållas påslagen under transportkörningen och under besprutningen.

Bruksmängd:

0,25 l X-change / 100 l vatten.

Observera vid användningen:

Det är stora skillnader i halveringstid mellan olika växtskyddsmedel. pH-värdet hos besprutningsvattnet har dessutom en stor och för vart och ett medel separat inverkan på halveringstiden. X-change inverkar inte på växterna på något sätt men användningen av medlet tillsammans med växtskyddsmedel säkrar att man får ut bästa möjliga effekt av växtskyddsmedlen. Använd inte Roundup Gold tillsammans med X-change.

Bruksanvisning

100 l vatten
Käyttömäärä: 
0,25 l X-change
200 l vatten
Käyttömäärä: 
0,5 l X-change
300 l vatten
Käyttömäärä: 
0,75 l X-change
400 l vatten
Käyttömäärä: 
1,0 l X-change