Ruiskun Teho-pesu

Alkaliskt tvättmedel för tvätt av växtskyddssprutor.
  • lösgör de aktiva substanserna från sprutan
  • tvättar bort all smuts
  • luktfritt

Aktiv substans

natriumsilikat, fosfonat < 5 %

nonjoniska tensider < 5 %

Egenskaper:

Ruiskun Teho-pesu har utvecklats speciellt för tvätt av växtskyddssprutor. Det lösgör effektivt bekämpningsmedel som blivit kvar i spruttanken, rörsystemet och filtren och gör dem oskadliga. Det här tvättmedlet lämpar sig väl för avlägsnande av alla lågdosmedel som blivit kvar i sprutan. Lågdosmedel som i små mängder kan skada växter som är känsliga Ally 50 ST, Ally Class, Express 50 SX, Express Twin, Classic Star, Cantor Mega, Gratil, Logran, Premium Classic SX, Ratio 50SX, Ratio Combo, Safari, Monitor och Titus WSB.

Effektivitet:

Ruiskun Teho-pesu lämpar sig för användning till att tvätta bort alla växtskyddsmedel ur sprutan. Tvätten av sprutan går lättare, om den görs omedelbart efter att besprutningsarbetet har blivit klart. Det rekommenderas, att den första sköljningen görs redan på åkern och en del av vattnet sprutas via munstyckena ut över beståndet. Efter den egentliga tvätten kan den använda tvättlösningen sprutas över en träda eller något annat icke-odlat område.

Observera vid användningen:

De målade ytorna på sprutan sköljs med vatten efter det att man använt tvättlösning.

Förpackning/partiförpackning:

5 l / 3 st

Bruksanvisning

Inre tvätt av sprutan

Käyttömäärä: 
1 % lösning eller 1 l / 100 l vatten

Yttre tvätt av sprutan

Käyttömäärä: 
2–5 % lösning eller 2–5 l / 100 l vatten

Tvätt av spridarmunstycken och filter

Käyttömäärä: 
2–5 % lösning eller 2–5 l / 100 l vatten