Anti Foam -skumdämpare

Hindrar lösningar av växtskyddsmedel från att skumma vid besprutning.
  • förebygger effektivt skumbildning
  • biologiskt nedbrytbart
  • innehåller organiska silikonföreningar
  • inhemsk produkt

Egenskaper:

Anti Foam -skumdämpare förebygger effektivt att medlen bildar ett alltför kraftigt skum i spruttanken. En alltför kraftig skumbildning kan vara till besvär vid påfyllning av sprutan. Preparat i granulatform kan fastna i skummet och då sprutan fylls kan de fastna vid sprutans övre del och bli kvar där. Av detta kan senare följa skador på någon känslig växt, om vätskan i sprutan lösgör det preparat som fastnat vid sprutans väggar. Med hjälp av en skumdämpare går det lätt att fylla sprutan och skum som innehåller bekämpningsmedel hamnar inte på marken i samband med fyllningen. Anti Foam lämpar sig för användning med alla de preparat vilka har benägenhet att förorsaka skumbildning.

Observera vid användningen:

Ytor som behandlats med Anti Foam är synnerligen hala. Undvik således stänk. Fastän produkten är biologiskt nedbrytbar, får den inte hällas ut outspädd i vattendrag eller i jordmånen. Förpackningskartongen är gjord material som lämpar sig för återvinning och förpackningen är av polyetenplast (PE-plast) som lämpar sig för återanvändning. Vid hantering av produkten bör skyddshandskar och gummistövlar användas. Det lönar sig att skydda ögonen från stänk med skyddsglasögon.

Brukskoncentration:

0,05 % av vattenmängden. Fyll sprutan till hälften av den behövliga vattenmängden och tillsätt den behövliga mängden Anti Foam -skumdämpare. Tillsätt resten av vattnet och de behövliga växtskyddsmedlen.

Förvaring:

Produkten bör skyddas ifrån tillfrysning.

Förpackning/partiförpackning:

1 l / 10 st

Tillverkare:

Berner Aktiebolag

Bruksanvisning

100 l vatten

0,05 l (= 50 ml) Anti Foam

500 l vatten

0,25 l (= 250 ml = 2,5 dl) Anti Foam

1000 l vatten

0,5 l (= 500 ml = 5 dl) Anti FOAM