Sito Plus

Fästmedel för att öka effekten hos växtskyddsmedel.
  • förmånligt
  • mångsidigt fästmedel
  • skummar inte i tanken

Egenskaper:

Sito Plus är ett fästmedel som innehåller etoxylerad alkohol och som inte skummar. Det förbättrar effekten hos bekämpningsmedel. Bruksmängden varierar beroende på användningsändamål.

Användning:

Sito Plus används tillsammans med bl.a. följande lågdosherbicider: Ally 50 ST, Express 50 SX, Gratil, Monitor, Logran, Ratio 50 SX, Premium Classic SX, Tooler, Tooler Heavy, Biathlon 4D och Titus WSB.. Bruksmängden är 0,1–0,2 l/ha. Använt tillsammans med Korrensääde 5C Limit är bruksmängden för Sito Plus 0,3–0,5 l/ha. Med glyfosatpreparat är bruksmängden för Sito Plus 0,5 l/ha i de användningsområden som nämns på etiketten. Med Reglone är bruksmängden för Sito Plus 1 dl / 100 l vatten. I lin dock 1–3 dl/100 l vatten. Sito Plus lämpar sig att användas också med andra bekämpningsmedel, om användning av fästmedel är nödvändig.

 

Förpackning/partiförpackning:

1 l / 10 st, 5 l / 4 st

Tips för användningen:

Sito Plus tillsätts i tanken under kraftig omrörning, efter det att bekämpningsmedlet tillsatts och då spruttanken fyllts med den behövliga mängden vatten.

Bruksanvisning

Smådospreparat

Käyttömäärä: 
0,1-0,2 l/ha

Korrensääde 5C Limit

Käyttömäärä: 
0,3-0,5 l/ha

Glyfosatpreparat

Käyttömäärä: 
0,5 l/ha

Effekt

* fästmedel
Bekämpnings ändamål Effekt
Fästmedel 5
Can be used in groundwater area

Varningar

Xn, R22-41-52/53, S2-13-20/21-26-35-39-46

Minsta avstånd till vattendrag

0 m