Silwet Gold

Specialfästmedel för bekämpningsmedel och bladgödselmedel.
  • synnerligen effektivt fästmedel
  • förbättrar utbredningsjämnheten
  • förbättrar regnbeständigheten
  • möjliggör en mindre vattenmängd

Egenskaper:

Silwet Gold är ett fästmedel baserat på silikon. Det avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar betydligt effektivare än de traditionella fästmedlen. Av denna orsak förbättras sprutvätskans utbredningsjämnhet på växtytan märkbart. Dropparna sprider sig även till ställen, som vanligen är svårbehandlade, t.ex. blad som håller på att öppna sig och blomställningar. Den förbättrade utbredningsjämnheten möjliggör också användningen av en mindre vattenmängd. Regnbeständigheten förbättras, då preparatet sprids jämnt på växtens yta och torkar snabbare.

Förpackning / partiförpackning:

500 ml / 6 st.

Tips för användningen:

Den rekommenderade brukskoncentrationen är 0,01–0,15 % och den högsta dosen är 0,3 l/ha. Den högsta koncentrationen kan man använda endast med systemiska produkter och med icke-selektiva ogräsmedel. Med kontaktverkande medel används koncentrationen 0,01–0,1 %.

I åkerväxter är bruksmängden vanligen 0,1 l/ha varvid vattenmängden är 100–200 l/ha. En högre dos av Silwet Gold eller en större vattenmängd förbättrar inte utbredningsjämnheten men ökar risken för att lösningen rinner ner på marken. Bekämpningstidpunkterna och karenstiderna finns angivna på försäljningsförpackningen hos de preparat som används i tankblandning med Silwet Gold.

Effekten hos medel som används mot jordgubbsspinnkvalster kan förbättras genom tillsats av fästmedlet Silwet Gold.

Bruksanvisning

Jordgubbe

Vid bekämpning av jordgubbsspinnkvalster, skadeinsekter och gråmögel.
Käyttömäärä: 
0,025–0,05 % (25–50 ml/100 l vatten)

Fruktträd, bärbuskar

Vid bekämpning av skadeinsekter och växtsjukdomar.
Käyttömäärä: 
0,025–0,05 % då vattenmängden är 60–70 % av den normalt använda.

Grönsaker

Vid bekämpning av skadeinsekter och växtsjukdomar.
Käyttömäärä: 
0,025–0,05 % då vattenmängden är 200–300 l/ha.

Bladgödselmedel

Vid bekämpning av skadeinsekter och växtsjukdomar.
Käyttömäärä: 
0,025–0,05 % då vattenmängden är 60–70 % av den normalt använda.

Prydnadsväxter

Vid bekämpning av skadeinsekter och växtsjukdomar.
Käyttömäärä: 
0,025–0,05 % då vattenmängden är 60–70 % av den normalt använda.
Can be used in groundwater area

Minsta avstånd till vattendrag

0 m