Korrensääde 5C Limit

För tillväxtreglering och stråstärkning i höstsäd, vårvete och havre samt för tillväxtreglering av prydnadsväxter.
  • förstärker rotsystemet och ökar bestockningen
  • kan förenas med andra besprutningar
  • skonsamt och effektivt medel för tillväxtreglering av prydnadsväxter

Aktiv substans

klormekvatklorid 460 g/l

Egenskaper:

Korrensääde 5C Limit är ett förmånligt preparat för tillväxtreglering av all höstsäd, även för rågvete, för vårvete och -råg och för havre samt för prydnadsväxter. En tidig besprutning med liten dos i höstsäd och vårvete ökar bestockningen, vilket förbättrar växtens assimilationspotential.

Effektivitet:

Den bästa verkan mot liggsäd fås då besprutningen görs vid sädens 1-nodstadium. I praktiken görs besprutningen i form av en tankblandning med medel för ogräsbekämpning i stråsäd. I prydnadsväxter ökar en tidig besprutning antalet sidoskott, medan en sen besprutning huvudsakligen begränsar längden av skotten.

Besprutningsförhållanden:

Med Korrensääde 5C Limit får man inte bespruta bestånd som är i dålig kondition eller stråsäd som växer på mark som är känslig för torka. Prydnadsväxterna bör ha en god vätskespänning och växtunderlaget bör vara fuktigt. I prydnadsväxter kan efter behandlingen förekomma en förbigående kloros och större bruksmängder kan förorsaka skador. Bespruta inte prydnadsväxter vid klart solsken.

Vattenmängd:

I stråsäd 200–400 l/ha. Vid bevattning av prydnadsväxter 40–100 ml/kruka beroende på krukans storlek. Prydnadsväxterna besprutas så att de blir droppvåta.

Begränsningar i användningen:

Preparatet får inte användas i korn. Höstsäden bör besprutas före början av juni och vårsäd före början av juli. Halmen från behandlad säd får inte användas som foder för mjölkboskap. Utfodringen av halm till köttboskap skall avslutas en vecka före slakt.

Karenstider:

Stråsäd bör besprutas senast vid dess 1-nodstadium.

Förpackning/partiförpackning:

5 l / 4 st

Bruksanvisning

Höstvete

Antigen som tankblandning med medel för ogräsbekämpning vid sädens bestockningsstadium eller som sådant vid säden 1-nodstadium
Käyttömäärä: 
1,5–3,3

Vårvete

Säden 1-nodstadium
Käyttömäärä: 
0,5–1,5

Råg

Säden 1-nodstadium. Vid behandling av råg och havre kan man till sprutvätskan tillsätta Sito Plus -fästmedel 0,3–0,5 l/ha, om preparatet inte sprutas i blandning med något annat preparat.
Käyttömäärä: 
2,5–3,3

Havre

Säden 1-nodstadium. Vid behandling av råg och havre kan man till sprutvätskan tillsätta Sito Plus -fästmedel 0,3–0,5 l/ha, om preparatet inte sprutas i blandning med något annat preparat.
Käyttömäärä: 
1,5–2,5

Effekt

Liggsäd/ tillväxtreglering
Bekämpnings ändamål Effekt
Liggsäd 5
Can be used in groundwater area

Varningar

Xn, R 22, S 2-13-23-29-46-51

Minsta avstånd till vattendrag

3 m