Fazor

Tillväxtregulator som förhindrar tillväxten hos lök under den tid löken förvaras i lager.
  • förbättrar lökens lagringshärdighet
  • säkrar en lång lagringstid
  • behandlingen görs på åkern

Aktiv substans

maleinhydratsid 600 g/kg

Egenskaper:

Fazor är en tillväxtregulator för den moderna lökodlingen. Lök som behandlats med preparatet börjar inte växa ut under lagringen. Den inhemska löken håller sig länge i lagret, till och med fram till den nya skörden.

Effektivitet:

Lökbeståndet besprutas i augusti 7–14 dygn före upptagningen, då stjälkarna ännu är gröna och ca 10 % av stjälkarna har lagt sig.

Besprutningsförhållanden:

Regn får inte falla och beståndet får inte bevattnas inom 24 timmar efter behandlingen.

Vattenmängd:

Vatten används 400–500 l/ha

Begränsningar i användningen:

Preparatet får endast användas i lök som lagras längre än till slutet av januari månad.

Förpackning/partiförpackning:

5 kg / 2 st.

Tips för användningen:

Fazor tas upp i löken via de gröna stjälkarna. Bespruta inte löken tidigare än två veckor före det skörden blir klar, eftersom det annars kan förekomma lökar som blivit alltför mjuka. Mellan behandlingen och avlägsnandet av blasten bör det förflyta minst 4 dygn. Efter besprutningen borde det vara uppehållsväder under ett dygn. Om löken är i dålig kondition får den inte behandlas. Fazor får inte sprutas i blandning med andra preparat.

Bruksanvisning

Matlök som lagras längre än till slutet av januari månad

7–14 dygn före upptagningen, då stjälkarna ännu är gröna och ca 10 % av stjälkarna har lagt sig.
Käyttömäärä: 
3,5–4 kg/ha
Can be used in groundwater area

Varningar

R52/53, S2-13-29

Minsta avstånd till vattendrag

3 m