Dassoil

Fästmedel som används för att förbättra ogräseffekten bl.a. med preparaten Broadway och Galera.
  • bästa fästmedlet för Broadway och Galera
  • kan även användas med andra preparat
  • fäster sig väl vid ogräsbladen
  • minskar droppstorleken och sprids jämnt

Egenskaper:

Dassoil är ett jonfritt och vattenlösligt fästmedel, vilket används för att förbättra ogräsmedlens effekt. Det verksamma medlet i fästmedlet Dassoil är alkylfenoletoxilat. Medlet vidhäftas väl vid växternas yta och man får ut den bästa möjliga effekten från ogräsmedlen.

Framställning av sprutvätska:

Fyll tanken med vatten och tillsätt den behövliga mängden av ogräsmedel. Då ogräsmedlet har blandat sig med vattnet tillsätts Dassoil till blandningen under det att omrörningen hålls påslagen. Fortsätt omrörningen så länge som besprutningen pågår.

Bruksmängd:

Bruksmängden för Dassoil är 1–5 dl/ha. Dosen beror bl. a. på typen av spruta, den använda vattenmängden och tjockleken hos ogräsens vaxlager. En större mängd behövs, om perioden före besprutningen har varit varm och torr eller om man skall bekämpa gräsartade ogräs. Kontrollera alltid mängden av Dassoil ifrån bruksanvisningen till det medel som du har för avsikt att använda.

Förpackning/partiförpackning:

5 l / 4 st

Tips för användningen:

Förvara förpackningen tätt tillsluten. Förvara inte förpackningen nära värmekällor. Lagra medlet i originalförpackning vid en temperatur på 0–30 °C. Förpackningen bör förvaras sluten oåtkomligt för barn. Bör förvaras åtskilt från livsmedel, drycker och djurfoder.

Bruksanvisning

Broadway

Käyttömäärä: 
0,5 l/ha

Galera

Mängden är 0,1–0,3 l/ha. Dosen beror bl. a. på typen av spruta, den använda vattenmängden och tjockleken av ogräsens vaxlager. Den större mängden behövs, om perioden före besprutningen har varit varm och torr.
Käyttömäärä: 
0,1-0,3 l/ha

Övriga preparat

Käyttömäärä: 
0,1–0,3 l/ha

Effekt

* fästmedel
Bekämpnings ändamål Effekt
Fästmedel 5
Can be used in groundwater area

Minsta avstånd till vattendrag

0 m