B-Nine SP

För tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus.
  • marknadens mest populära tillväxtregulator
  • smidiga bruksmängder och intervall mellan behandlingarna
  • effektiverar användningen av utrymme vid blomsterodling

Aktiv substans

daminozid 850 g/kg

Egenskaper:

Växter som behandlats med preparatet B-Nine SP får en kompaktare och lägre form än obehandlade växter. Behandlingen förbättrar växternas förmåga att utstå transport och gör dem mera mörkgröna. Preparatet är fullständigt upplösbart i vatten.

Effektivitet:

B-Nine SP är ett lokalsystemiskt medel. Det upptas i växterna endast via bladen och kommer in i växterna via klyvöppningarna. Ju längre växterna förblir fuktiga desto bättre uppsugs den aktiva substansen. Följande växtarter kan behandlas med B-Nine SP: Achimenes spp., Ageratum houstonianum, Anthirrimum majus, Aschlepias spp., Aster novi-belgii, Begonia spp., Bellis perennis, Brachycome multifida, Browallia speciosa, Callistephus chinesis, Calendula officinalis, Coleus blumei –hybrider, Campanula isophylla, Capsicum annuum, Catharanthus roseus, Celosia spp., Chaenostoma cordatum, Columnea spp., Coreopsis grandiflora, Crossandra infundibuliformis, Dahlia x cultrorum, Diascia barberae, Dendranthema indicum - hybrider, Dianthus spp., Dorotheanthus bellidiformis, Eustoma grandiflora, Exacum affine, Fuchsia x hybrida, Gardenia jasminoides, Gerbera jamesonii - hybrider, Hydrangea macrophylla, Impatiens spp., Kalanchoe blossfediana, Lobelia spp., Matthiola incana annua, Mauranthemum paludosum, Mimulus hydrider, Nemesia strumosa, Nicotiana x sanderae, Petunia x hybrida, Phlox drummondii, Rademachera sinica, Ranunculus ”Bloomingdate” - hybrider, Rhododendron simsii, Salvia splendens, Sanvitalia speciosa, Senecio cruentus - hybrider, Solanum pseudocapsium, Tagetes spp., Verbena spp., Viola x wittrockiana, Xerochysum bracteatum och Zinnia elegans.

Förhållanden vid behandling:

Vid en behandling med B-Nine SP bör bladen vara torra, växterna vara vid god tillväxt och ha en god vätskespänning. Behandling i klart solsken bör undvikas.Den lämpligaste besprutningstemperaturen är 18–21oC (minimum 16oC och maximum 25 oC) och den relativa luftfuktigheten bör överstiga 60 %. Behandling på knopp- och blomningsstadiet bör undvikas på grund av risken för skador. Innan man besprutar nya växtarter eller – sorter eller om förhållandena skiljer sig från tidigare, är det skäl att först bespruta några växter för att man skall försäkra sig om deras härdighet. Preparatet får inte blandas med andra bekämpningsmedel, gödselmedel eller spårgödselmedel. Preparatet innehåller fästmedel, varför något skilt fästmedel inte behöver tillsättas.

Vattenmängd:

150–200 ml/m2. Växterna besprutas så att de blir droppvåta.

Bruksmängd:

Exakt bruksmängd för varje växtart kan inte anges, då förutom växtarten även andra faktorer inverkar på bruksmängden, såsom växtförhållandena (bl.a. fuktighet, gödsling, temperatur och ljusmängd), spruttekniken, vattenmängden som används vid besprutning, antalet besprutningar och sprutintervallens längd, växtens utvecklingsstadium vid den första besprutningen samt hurudant slutresultat man önskar.

Observera vid användningen:

Efter en besprutning med BNine SP får växterna bevattnas eller duschas tidigast då 12 timmar har förflutit. Behandlingen kan fördröja utvecklingen hos vissa arter och sorter. Preparatet får inte användas vid produktion av blommor som är avsedda som föda.

Karenstid:

Den arbetshygieniska karenstiden är 24 timmar.

Förpackningar/partiförpackningar:

60 g / 10 st, 500 g/ 10 st

Bruksanvisning

Krukväxter

Växterna besprutas så de blir droppvåta. Sprutvätska åtgår beroende på växternas storlek och frodighet 150–200 ml/m2.
Käyttömäärä: 
0,1–0,4 % (10–40 g/ 10 l vatten)

Sommarblommor

Växterna besprutas så de blir droppvåta. Sprutvätska åtgår beroende på växternas storlek och frodighet 150–200 ml/m2.
Käyttömäärä: 
0,3–0,6 % (30–60 g/ 10 l vatten)
Can be used in groundwater area

Varningar

Xn, R36-40, S2-13-23-25-29-36/37-51

Minsta avstånd till vattendrag

0 m