Tillväxtregulatorer och fästmedel

Kasvunsääteet ja kiinnitteet

För tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus.
Fästmedel som används för att förbättra ogräseffekten bl.a. med preparaten Broadway och Galera.
Tillväxtregulator som förhindrar tillväxten hos lök under den tid löken förvaras i lager.
För tillväxtreglering och stråstärkning i höstsäd, vårvete och havre samt för tillväxtreglering av prydnadsväxter.
Specialfästmedel för bekämpningsmedel och bladgödselmedel.
Fästmedel för att öka effekten hos växtskyddsmedel.
Sunoco 11 E/3- fästvetska används för förbättrande av effekten hos herbicider som används i sockerbeta och potatis