Topsin WDG 700

För bekämpning av växtsjukdomar i höstsäd, vinbär, krusbär, prydnadsväxter, gurka, tomat, lök, purjo, åkerböna, mat- och vitlök samt i odlingar av champinjoner.
  • effekt mot många olika sjukdomar
  • medel som lämpar sig för många olika växter
  • systemiskt medel, som har både skyddande och helande verkan

Aktiv substans

tiofanat-metyl 700 g/l

Tuote kuuluu tehoaineryhmään 1

Egenskaper:

Topsin WDG 700 är ett systemiskt preparat, vilket har både skyddande och helande verkan mot växtsjukdomar. Den aktiva substansen upptas i växterna såväl via rötterna som via bladen. Preparatet har effekt mot bl.a. följande svampsjukdomar: Monilia spp., Botrytis (gråmögel), Sclerotinia (bomullsmögel), Fusarium (axfusarios) och Corticium spp.

Effektivitet:

Topsin transporters synnerligen effektivt inne i växten och ger ett täckande skydd också åt den nya tillväxten.

Förhållanden vid besprutningen:

Preparatet är regnfast då det torkat in i beståndet, vanligen 2–6 timmar efter besprutningen

Vattenmängd:

Höstsäd 400 l/ha

Åkerböna 1000 l/ha

Purjolök för långvarig lagring 1000 l/ha

Begränsningar i användningen:

Vinbärs- och krusbärsbuskar får inte behandlas under tiden mellan början av blomningen och skörden. Gurka och tomat får behandlas högst två gånger under växtperioden. Bekämpning av gråmögel i purjo är tillåten under förutsättning att de behandlade produkterna lagras åtminstone fram till årsskiftet. I växthus rekommenderas det att ett förprov görs innan man behandlar ett bestånd vars värde är högt och vars tålighet är varierande.

Karenstid:

Allmän karenstid 14 dygn, i odlingar av champinjoner 5 dygn.

Behärskandet av resistens:

För att man skall undvika resistenta stammar rekommenderas det att man använder tankblandningar eller att man turvis använder sådana medel mot sjukdomar, vilka har ett annat verkningssätt.

Förpackning/partiförpackning:

1 kg / 10 st.

Tips för användningen:

Vid bekämpning av snömögel i höstsäd bör bekämpningen göras på hösten då tillväxten upphört före ett snötäcke har bildats. I försök har tankblandningen Topsin WDG 700 200 g + Proline 0,4 l/ha visat sig vara effektiv.

Bruksanvisning

Höstsäd

För bekämpning av snömögel besprutas brodden i oktober–november.
Käyttömäärä: 
400 g/ha

Vinbär och krusbär

För bekämpning av bladfläcksjukdomar besprutas buskarna före blomningen. För bekämpning av skador förorsakade av maskinell plockning besprutas buskarna efter skörden.
Käyttömäärä: 
0,07 % (70 g / 100 l vatten)

Bondböna

Besprutning vid full blomning.
Käyttömäärä: 
1 kg/ha

Utsäde av mat- och vitlök

Lökarna doppas 15 min. i lösningen dagen före sättning.
Käyttömäärä: 
0,2 % (200 g / 100 l vatten)

Purjo

För bekämpning av gråmögel besprutning 2 veckor före upptagningen.
Käyttömäärä: 
1,4 kg/ha

Prydnadsväxter, växthusgurka och -tomat

För bekämpning av rosenmjöldagg besprutning då symptomen uppenbarar sig. Förnyas vid behov med 10 dagars intervall.
Käyttömäärä: 
0,2 %

Prydnadsväxter, växthusgurka och -tomat

För bekämpning av rotsjukdomar och svampangrepp på prydnadsväxter använt som bevattningsmedel i samband med sättningen och på nytt med 20–30 dygns intervall.
Käyttömäärä: 
0,4 %

Prydnadsväxter, växthusgurka och -tomat

Gråmögel på gurka och tomat besprutas då symptomen uppenbarar sig. För bekämpning av Fusarium-rotröta i tomat bevattning av tillväxtunderlaget.
Käyttömäärä: 
0,07 %

Champinjoner

För bekämpning av grönmögel besprutning i samband med sådden. För bekämpning av dactylium-svampar 2 dagar efter utbredningen av ytjord.
Käyttömäärä: 
200 g / 100 m2 hylla

Effekt

Växtsjukdomar
Bekämpnings ändamål Effekt
Axfusarios (Rödmögel) 5
Can be used in groundwater area

Varningar

Xn, N, R 43–51/53–68, S 2–13–29–36/37–46

Regnbeständig

En timme efter behandlingen

Minsta avstånd till vattendrag

3 m

Begränsningar i användning

Maaperän eliöiden suojelemiseksi tätä tai mitä tahansa muuta valmistetta, joka sisältää tiofanaatti-metyyliä, ei saa käyttää peräkkäisinä vuosina samalla kasvulohkolla.