Teldor

För bekämpning av gråmögel i jordgubbe, vinbär, hallon, tomat och prydnadsväxter samt dessutom off-label (minor use) -godkännande för bekämpning av gråmögel och bomullsmögel i bl.a. fruktgrönsaker, sallat, örter och vindruvor
  • skonsamt för växterna
  • viktigt preparat för behärskandet av resistens
  • breda användningsmöjligheter - kort karenstid

Aktiv substans

fenhexamid 500 g/kg

Tuotteen tehoaine kuuluu luokkaan 17

Egenskaper:

Teldor är ett skyddande, kontaktverkande preparat för bekämpning av svampsjukdomar. Den aktiva substansen i Teldor, fenhexamid, hör till en grupp av aktiva substanser, hydroxianilider, till samma grupp hör inga andra preparat i Finland. Teldor lämpar sig utmärkt för IPM-odling av hallon, eftersom det inte är skadligt för Prestop Mix -nyttomikropreparat eller för bin.

Effektivitet:

En förebyggande besprutning med Teldor skyddar mot gråmögel och Monilia-sjukdomar.

Förhållanden vid besprutning:

Medlet fungerar redan vid +10 °C, men bäst då temperaturen är +20 °C och då luftens relativa fuktighet överstiger 90 %.

Vattenmängd:

På friland använder man vatten 300–2000 l/ha beroende på beståndets höjd och täthet. I växthus använder man högt 150 l / 1000 m2 av vatten.

Begränsningar i användningen:

Vinbärsbuskar får inte före skörden behandlas senare än en vecka efter avslutad blomning.

Behärskandet av resistens:

Risken för resistens hos medlet Teldor är från medelmåttlig till liten, och medlet är det enda i sin grupp av aktiv substans. Preparatet kan användas två gånger under växtperioden men dock inte för besprutningar som följer på varandra. Vid bekämpning av gråmögel i tomat är det tillåtet att göra tre behandlingar under ett år. Av dessa tre behandlingar får två vara på varandra följande. Behandlingarna med Teldor borde högst få utgöra en tredjedel av alla bekämpningsbesprutningar mot gråmögel.

Karenstider:

Jordgubbe, sallat och även salladsväxter av familjen Brassica, körsbär och plommon, bönor, tomat samt örter 3 dygn, fruktgrönsaker 1 dygn, övriga bär och vindruvor 7 dygn.

Förpackning / partiförpackning:

1 kg / 1 st

Bruksanvisning

Jordgubbe

1–2 besprutningar under blomningen
Käyttömäärä: 
1,5 kg

Vinbär

1–2 besprutningar under blomningen
Käyttömäärä: 
1,5 kg

Hallon

1–2 besprutningar under blomningen
Käyttömäärä: 
1,5 kg

Tomat

1–3 besprutningar enligt behov
Käyttömäärä: 
0,1 % lösning

Prydnadsväxter

1–2 besprutningar då symptomen är synliga
Käyttömäärä: 
200–500 g / 100 m2

Jordgubbe i växthus (off-label)

1–2 besprutningar under blomningen
Käyttömäärä: 
0,1 % lösning

Äggplanta, paprika, kryddpaprika, gurka, frilandsgurka, sommar- och Pattisonsquash, gröna bönor och brytbönor vid bekämpning av gråmögel i växthus

1–3 besprutningar vid behov
Käyttömäärä: 
0,1 % lösning

Sallater och också salladsväxter av familjen Brassicaceae i växthus och på friland vid bekämpning av bomullsmögel och gråmögel

1–3 besprutningar vid behov
Käyttömäärä: 
0,1 % lösning

Örter i växthus och på friland vid bekämpning av bomullsmögel och gråmögel

1–2 besprutningar vid behov
Käyttömäärä: 
0,1 % lösning

Krusbär (även hybrider med andra växter av släktet Rbes), björnbär, japanskt vinhallon, åkerbär, låhallon, loganbär, boysenbär och hjortron

1–4 besprutningar vid behov
Käyttömäärä: 
1,5 kg

Effekt

Växtsjukdomar
Bekämpnings ändamål Effekt
Gråmögel 5
Bomullsmögel 4
Mjöldagg 1
Can be used in groundwater area

Varningar

N, R51/53, S2-13-29

Regnbeständig

En timme efter behandlingen

Minsta avstånd till vattendrag

3 m