Previcur Energy

För bekämpning av sallatsbladmögel (Bremia lactucae) i sallat, rotröta förorsakad av Pythium spp. -svampar i sallat, kålväxter (rosenkål, blomkål, huvudkål och broccoli), tomat och plantor av växthusgurka under uppförökning samt i tomat och gurka i förebyggande syfte via droppbevattningssystem i växthus och på friland.
  • kan användas antingen som sprutmedel eller som bevattningsmedel även på grundvattenområden
  • den ena aktiva substansen rör sig uppåt och den andra överallt i växten
  • godkänt också för tomater och frilandsgurka

Aktiv substans

propamocarb 530 g/l

fosetyl 310 g/l

Egenskaper:

Previcur N är ett systemiskt verkande växtskyddsmedel. Det skyddar effektivt både växtens rötter och dess ovanjordiska delar. Preparatets två aktiva substanser propamocarb och fosetyl är formulerade att vara effektivare än vid användning i en vanlig tankblandning. Man kan bevattna med Previcur Energy kan före groning eller plantering och således i förebyggande syfte stärka plantorna. I praktisk odling är preparatet ofarligt för nyttoorganismer.

Effektivitet:

Previcur N förebygger algsvamparnas tillväxt, deras inträngning i växten samt deras sporbildning. Dessutom hjälper preparatet växtens egna försvarsmekanismer att fungera effektivare. Previcur Energy har också en förebyggande inverkan på andra algsvampar (t.ex. Phytophthora).

Förhållanden vid behandling:

Vid behandling genom bevattning bör växtunderlaget vara fuktigt för att man skall undvika skador på bladen. Skaderisken ökar vid höga temperaturer och vid behandling av nyligen planterade plantor.

Vattenmängd:

På friland vid bekämpning av sallatsbladmögel 250– 1000 l/ha. Vid bevattning av sålådor och krukceller 2–4 l/m2. Vid bevattning av planterade plantor i växthus och på friland enligt behov av bevattning.

Begränsningar i användningen:

revicur Energy får användas högst två gånger per bestånd.

Karenstid:

Gurka och tomat 3 dygn, kålväxter, 14 dygn, sallat 21 dygn.

Behärskandet av resistens:

Användningen av Previcur Energy förebygger uppkomsten av resistens, eftersom preparatet innehåller två aktiva substanser. Av de aktiva substanserna har propamocarb en liten till medelmåttlig risk för resistens medan risken för resistens hos fosetyl är liten. Två behandlingar per bestånd är tillåten.

Förpackning / partiförpackning:

1 l / 12 st

Tips vid användningen:

Previcur N är fortfarande godkänt för användning i prydnadsväxter och växthusgurka. Se bruksanvisningen på adressen www.tukes.fi.

Bruksanvisning

Sallat

Efter planteringen som besprutning av bladverket.
Käyttömäärä: 
2,5 l/ha

Sallat, gurka, tomat och kålväxter

Genast efter sådden. En andra behandling 10–14 dygn efter uppkomsten.
Käyttömäärä: 
3 ml/m2

Gurka och tomat

Efter planteringen. En andra behandling 10–14 dygn senare.
Käyttömäärä: 
0,3 l / 1000 m2 (0,125 ml/planta)
Can be used in groundwater area

Varningar

Xi, R43-53, S02-13-24-29-37-46

Minsta avstånd till vattendrag

3 m