Moncut 40 SC

Medel för betning av utsädespotatis vid bekämpning av filtsjuka.
  • en betning med Moncut är alltid lönsam
  • passar också för betaning av utsäde för tidigpotatis
  • smidiga behandlingssätt

Aktiv substans

flutolanil 449 g/l

Egenskaper:

Betning med Moncut 40 SC är den mest lönsamma växtskyddsåtgärden inom all potatisodling. Den aktiva substansen är systemisk, den tränger in i fläckarna av lackskorv och i växtens ytliga cellvävnader samt rör sig uppåt i den växande grodden. Betning före förgroningen säkrar en jämn plantsättning och förhindrar groddbrand.

Effektivitet:

Moncut 40 SC har effekt mot filtsjuka (Rhizoctonia solani) och medlet har sidoeffekt mot silverskorv (Helminthosporium solani). Betningen har ingen verkan mot jordsmitta.

Förhållanden vid behandling:

Potatisen bör vara så ren ifrån jord som möjligt och den borde gärna rulla runt vid betningen för att den skall behandlas ifrån alla sidor. Potatis som lagras på nytt efter behandlingen måste torkas omsorgsfullt före lagringen för att förhindra uppförökningen av bakteriesjukdomar.

Vattenmängd:

Preparatet används som sådant eller utblandat i vatten. Vid dimbehandling i samband med sorteringen är en lämplig vattenmängd 1,5–2 l/ton utsädespotatis. I sättmaskinens vätskebetningsapparat används 20–40 l vatten/ton.

Behärskandet av resistens:

Risken för resistens hos preparatet Moncut 40 SC medelmåttlig till stor. En växtföljd, där potatis odlas högst vart tredje år, och bruket av friskt utsäde minskar risken för uppkomst av motståndskraftiga stammar av svampsjukdomar.

Förpackning/partiförpackning:

1 l / 12 st

Tips för användningen:

Använd Silwet Gold -fästmedel 0,01 % i betningslösningen. Härvid tränger betningsmedlet bättre igenom den torra mullen och träffar ögonen och fläckarna med lackskorv.

Bruksanvisning

Nedsänkningsbehandling

Omedelbart före förgroning eller sättning
Käyttömäärä: 
0,15 % (150 ml / 100 l vatten)

Dimbehandling

Under lagringen, omedelbart före förgroning eller vid sättningen
Käyttömäärä: 
125 ml / 1000 kg potatis

Betning genom genomrinning

Omdelbart före sättningen
Käyttömäärä: 
1,25 % (125 ml / 10 l vatten och 1000 kg potatis)

Effekt

Växtsjukdomar
Bekämpnings ändamål Effekt
Groddbrand 5
Can be used in groundwater area

Varningar

N, R51/53, S2-13-29

Begränsningar i användning

Valmisteen käyttöä samalla lohkolla perättäisinä vuosina tulisi välttää