Leimay

För bekämpning av potatisbladmögel och brunröta i potatis.
  • utmärkt effekt mot bladsmitta och brunröta
  • utmärkt regnbeständighet
  • hindrar effektivt bladmöglet från att spridas

Aktiv substans

amisulbrom 200 g/l

Tuote kuuluu tehoaineryhmään 21

Egenskaper:

Leimay är en ny produkt som har en utmärkt effekt mot potatisbladmöglets bladsmitta och brunröta. Den aktiva substansen sugs upp i potatisen vaxlager och är därför synnerligen regnbeständig. Vatten som befinner sig på bladets yta aktiverar den aktiva substansen i vaxlagret.

Effektivitet:

Leimay är ett kontaktverkande preparat, och det har en utmärkt skyddande verkan mot potatisbladmöglet. Preparatet används endast för förebyggande bekämpning.

Förhållanden vid besprutning:

Preparatet är regnbeständigt då det har torkat in i beståndet, vanligen 1–2 timmar efter besprutningen.

Vattenmängd:

200–400 l/ha

Begränsningar i användningen:

Preparatet får användas högst sex gånger under en växtperiod.

Karenstid:

I potatis 7 dygn.

Behärskandet av resistens:

För att man skall undvika tåliga stammar får man använda preparatet vid högst tre på varandra följande behandlingar, varefter man måste använda ett preparat som har ett annat verkningssätt.

Förpackning/partiförpackning:

5 l / 4 st.

Tips för användningen:

Den första besprutningen görs i enlighet med prognosen för bladmögel då risken för spridning av sjukdomen är stor, vanligen dock före det att beståndet har slutit sig. Besprutningsintervallet är i enlighet med potatisens utvecklingsstadium och bladmögeltrycket 5–10 dygn. För att man skall uppnå ett gott bekämpningsresultat är det viktigt, att sprutvätskan täcker hela växten. Preparatet bör förvaras på ett torrt ställe och skyddas mot köld.

Bruksanvisning

Potatis

Bekämpningen påbörjas i enlighet med utvecklingsstadium och bladmögeltryck varvid intervallet mellan behandlingarna är 5–10 dygn.
Käyttömäärä: 
0,5 l/ha

Effekt

Växtsjukdomar
Bekämpnings ändamål Effekt
Potatisbladmögel 5
Can be used in groundwater area

Varningar

N, R50/53, S02-13-29

Minsta avstånd till vattendrag

3 m