Fungazil A 25

Vätska för betning av korn och havre.
  • förmånlig produkt
  • goda betningsegenskaper även vid kalla förhållanden
  • skadar inte betningsapparatens delar av plast

Aktiv substans

imazalil 25 g/l

Egenskaper:

Fungazil A 25 är ett förmånligt vätskebetningsmedel för korn och havre. Dess lösningsmedel är glykol, vilket fungerar bra också i kalla förhållanden. Det gör inte heller sprött, fräter inte eller rostar inte betningsapparaten. För att man skall få ett gott betningsresultat bör varje korn i utsädespartiet få den rätta mängden medel. Den bästa effekten får man med en betningsapparat, i vilken vätskan sönderdelas till en finfördelad dimma (t.ex. Rosengrenvätskebetningsapparat). Vid längre pauser (över natten) sköljs betningsapparatens rörsystem och munstycken rena ifrån rester av medlet med etanol (t.ex. Sinol).

Effektivitet:

Fungazil A 25 har effekt mot strimsjuka i korn, kornets bladfläcksjuka, Bipolaris stråbas- och bladfläcksjuka i korn, havrens bladfläcksjuka samt groningsnedsättande mögelsvampar. Det har ingen effekt mot sotsjukdomar.

Förvaring:

Fungazil A bör förvaras på ett torrt och svalt ställe. Lägsta lagringstemperatur är -20 °C. Efter användningen bör kärlet med betningsmedel förslutas omsorgsfullt för att avdunstning skall förhindras.

Förpackningar/partiförpackning:

10 l / 1 st.

200 l / 1 st.

Vi är även representanter för de svenska Rosengren- vätskebetningsapparaterna. De är planerade att vara säkert fungerande och lätta att använda. De lämpar sig för alla betningsmedel i vätskeform. Kvaliteten hos betningsarbetet är den bästa möjliga. Ytterligare uppgifter om apparaterna får på tillverkarens hemsidor på adressen www.norogard.se. Hos Berner är det Asmo Saarinen som ansvarar för betningsapparaterna.

 

Bruksanvisning

Korn

200 ml (2 l / tn) / 100 kg utsäde

Havre

200–300 (2–3 l/tn) / 100 kg utsäde

Effekt

Växtsjukdomar
Bekämpnings ändamål Effekt
Kornets bipolaris 5
Strimsjuka 5
Bladfläcksjuka (havre) 5
Bladfläcksjuka (korn) 5
Can be used in groundwater area

Varningar

Xi, N, R41-51/53, S2-13-26-29-39

Minsta avstånd till vattendrag

0 m