Frupica SC

För bekämpning av gråmögel, mjöldagg och bladfläcksjukdomar i jordgubbe. Utvidgat användningsområde (off-label): För bekämpning av mjöldagg och gråmögel på prydnadsväxter i växthus och på friland, på jordgubbe i växthus och tunnlar samt för bekämpning av svampsjukdomar i skogsplantproduktion.
  • effekt både mot gråmögel och mot mjöldagg i jordgubbe
  • i vätskeform – lätt att dosera
  • kort karenstid

Aktiv substans

mepanipyrim 440 g/l

Tuotteen tehoaineet kuuluvat luokkaan 9

Egenskaper:

Frupica SC är ett effektivt preparat för bekämpning av gråmögel och vid användning av den högsta rekommenderade dosen även mot mjöldagg. Preparatet inverkar på olika processer hos svampen och förhindrar dess haustorium att tränga in i växterna. Frupica SC är ett kontaktverkande och lokalsystemiskt (translaminart) och det rör sig genom bladet. Det lämpar sig synnerligen väl som en del av ett program mot växtsjukdomar i jordgubbe. I sorter som är känsliga för mjöldagg görs den första besprutningen redan före blomningen.

Effektivitet:

Frupica SC har effekt mot såväl gråmögel som mjöldagg och bladfläcksjukdomar i jordgubbe. Medlet har en sidoeffekt mot växtsjukdomen Collectotrichum.

Förhållanden vid besprutning:

Bespruta i ett torrt bestånd. Efter besprutningen fäster sig medlet väl vid växterna och är regnfast en timme efter behandlingen.

Vattenmängd:

500–1000 l/ha

Karenstid:

Jordgubbe 5 dygn.

Behärskandet av resistens:

I jordgubbe får medlet användas högst två gånger under en växtperiod. I besprutningsprogrammet bör användas preparat vars verkningsmekanism är av annan typ, t.ex. Teldor.

Förpackning/partiförpackning:

1 l / 10 st, 50 ml / 10 st

Bruksanvisning

Jordgubbe

Bekämpning av jordgubbsmjöldagg omedelbart före blomningen.
Käyttömäärä: 
0,9 l/ha

Jordgubbe

Vid bekämpning av gråmögel görs första besprutningen vid början av blomningen.
Käyttömäärä: 
0,7–0,9 l/ha

off-label:

Prydnadsväxter i växthus och på friland.

För bekämpning av mjöldagg och gråmögel (bl.a. Sphaerotheca spp., Microspaera spp. och Oidium spp.) vid odling av prydnadsväxter, även plantskolväxter, i växthus och på friland. Beståndet behandlas genast då mjöldagg har upptäckts.
Käyttömäärä: 
0,09 % Frupica SC + 0,02 % Silwet Gold -kiinnitettä

Vid odling av blomlökar och –knölar, såsom tulpaner, lilja och svärdslilja, för bekämpning av gråmögel (Botrytis spp.).

Behandlas 1–2 gånger efter att de tagits till gagn. Den sista behandlingen senast två veckor före skörd. Beroende på sjukdomstryck och väderförhållanden är intervallet mellan behandlingar 7–10 dagar.
Käyttömäärä: 
0,07–0,09 %

Jordgubbsodlingar i växthus och plasttunnlar.

Vid odling av jordgubbe besprutas sorter med benägenhet till att få mjöldagg strax före blomningen eller då de första symptomen på sjukdomen observerats. För bekämpning av gråmögel första gången vid början av blomningen (5–10 % av blommorna öppnade), varigenom man skyddar blommorna och karten som utvecklas från infektion.
Käyttömäärä: 
0,07–0,09 %

Bekämpning av svampsjukdomar i skogsplantskolor

Besprutning då symptomen uppenbarar sig.
Käyttömäärä: 
0,9 l/ha
Can be used in groundwater area

Varningar

Xn, N, R22-40-50/53

Regnbeständig

Tunnin kuluttua ruiskutuksesta

Minsta avstånd till vattendrag

3 m