Epok 600 EC

För bekämpning av potatisbladmögel och brunröta.
  • innehåller två aktiva substanser som verkar på olika sätt
  • användning i början av besprutningsprogrammet
  • gott skydd även vid svåra förhållanden

Aktiv substans

metalaxyl 193,6 g/l

fluazinam 400 g/l

Tuotteen tehoaineet kuuluvat luokkiin 4 ja 29

Egenskaper:

Epok 600 EC har både renande och helande effekt mot potatisbladmögel. Därför lämpar det sig bäst för användning i början av besprutningssäsongen, varvid det blir möjligt att bekämpa ett bladmögelangrepp som möjligen redan spridit sig i beståndet. Speciellt bra lämpar sig preparatet för skiften, där man under tidigare år har observerat bladröta och risken för jordsmitta, förorsakad av oosporer, är stor. Epok 600 EC innehåller två aktiva substanser som verkar på olika sätt. Metalaxylet är systemiskt och transporteras uppåt inne i växten och skyddar samtidigt den nya tillväxten. Det kontaktverkande fluazinamet blir efter besprutningen kvar på växtens yta och förhindrar bladmögelsporernas tillväxt.

Effektivitet:

Epok 600 EC har effekt både mot bladröta och mot stjälkröta och det skyddar också den nya tillväxten efter besprutningen.

Förhållanden vid besprutning:

Preparatet får inte besprutas vid varmt väder.

Vattenmängd:

200–400 l/ha

Begränsningar i användningen:

Preparatet får användas till högst två behandlingar under växtperioden. Användning under två på varandra följande år på samma skifte är förbjuden. Preparatet får inte användas på odlingar av utsädespotatis eller på High Grade -området (Liminka, Temmes och Tyrnävä). Till preparatet får inte tillsättas fästmedel eller olja.

Karenstid:

7 dygn

Kontroll av resistens:

För att man skall undvika uppkomsten av motståndskraftiga stammar av bladmögel bör medlet inte användas för bekämpning av bladmögel som redan startat sin utveckling och efter en behandling med Epok 600 EC bör man göra minst en besprutning med något kontaktverkande preparat (t.ex. Ranman och Leimay).

Förpackning/partiförpackning:

2 l / 6 st

Bruksanvisning

Mat- och industripotatis

Besperutning 1–2 gånger i början av besprutningsprogrammet.
Käyttömäärä: 
0,4 l/ha

Effekt

Växtsjukdomar
Bekämpnings ändamål Effekt
Potatisbladmögel 5

Varningar

Xn,N;R20-36/38-43-50/53, S2-13-23-24-26-29-46

Minsta avstånd till vattendrag

3 m

Begränsningar i användning

Maaperäeliöiden suojelemiseksi tätä tai mitä tahansa muuta valmistetta, joka sisältää fluatsinamia, ei saa käyttää useammin kuin joka toinen vuosi samalla kasvulohkolla.